Kolejne budynki w powiecie wodzisławskim po termomodernizacji

154
209

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim i budynek oddziału pediatrycznego w Rydułtowach są już bardziej eko.

Zakończyła się termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim. Obiekt zyskał nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim stał się bardziej ekologiczny. Tańszy ma być też w eksploatacji. Wszystko dzięki unijnemu projektowi termomodernizacji budynków PZD oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, którego wartość wynosi ponad 4 mln zł.

W ramach inwestycji budynek PZD został ocieplony oraz wyposażony w nowoczesną kotłownię gazową z zamkniętą komorą spalania. Wymieniona została też stolarka okienna oraz pokrycie dachowe, a także instalacja centralnego ogrzewania, oświetlenie zewnętrzne oraz instalacja odgromowa. Obiekt zyskał ponadto nową fasadę, a z krajobrazu Syryni zniknął komin starej kotłowni. Na budynku pojawiła się natomiast instalacja fotowoltaiczna.

Wykonawcą była wyłoniona w przetargu firma ZRB Budolex Stanisław Oleksy. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie nieco ponad 1,5 mln zł. Termomodernizacja siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu, jakie powiat wodzisławski pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt obejmujący również termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej budynku ZSP w Rydułtowach. Jego całkowita wartość to ponad 4 mln zł, a dofinansowanie – około 2,9 mln zł. Wkład własny to z kolei 1,1 mln zł.

Celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych do środowiska, poprawa aspektów zdrowotnych dla lokalnego społeczeństwa, zapewnienie wymaganej oszczędności energii, komfortu i bezpieczeństwa, a także obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania obiektów.

Ponad 320 tys. zł z budżetu powiatu wodzisławskiego otrzyma Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na sfinansowanie wkładu własnego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”. O przekazaniu dotacji celowej dla szpitala zdecydowali jednogłośnie radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie zgłosił zarząd powiatu, który zwrócił się do rady o wyrażenie zgody na przekazanie dotacji. Szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizuje dużą inwestycję, dzięki której poddanych termomodernizacji zostanie aż 17 tys. m² powierzchni obiektów szpitalnych. PPZOZ pozyskał na ten cel z UE ponad 6 mln zł. Dzięki dofinansowaniu w obu szpitalach zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła oraz podnoszące sprawność instalacji centralnego ogrzewania.

Zakończył się już pierwszy z etapów tego zadania. Ocieplony został budynek oddziału pediatrycznego w Rydułtowach. Na ukończeniu są prace związane z termomodernizacją budynku laboratorium i administracji w Rydułtowach oraz administracji w Wodzisławiu Śląskim.

Pierwsze wydatki dotyczące termomodernizacji budynku pediatrii w Rydułtowach wyniosły 913 955,24 zł, z czego dofinansowanie to kwota 593 560,95 zł, a wkład własny wynosi 320 394,29 zł. Ta ostatnia kwota sfinansowana zostanie właśnie z dotacji pochodzącej z budżetu powiatu wodzisławskiego. Koszt kolejnego etapu, czyli ocieplenia budynku laboratorium i administracji w Rydułtowach oraz administracji w Wodzisławiu Śląskim, wynosić będzie niecałe 1,9 mln zł.

Następnie realizowane będą prace związane z ociepleniem budynku byłego oddziału neurologii i dermatologii w Wodzisławiu Śląskim, oddziału wewnętrznego w Wodzisławiu Śląskim, pawilonu byłego w Wodzisławiu Śląskim oraz budynki pogotowia, warsztatu i archiwum w Rydułtowach.

KP
Fot. Powiat Wodzisławski

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.