Mieszkańcy Brzezia odkrywają swoją „małą ojczyznę”

76
158

Projekt RCK ma na celu rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu, nawiązaniu bliskich więzi ze środowiskiem i rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego.

Raciborskie Centrum Kultury rozpoczęło realizację projektu „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy. Kamienie graniczne Brzezia”. Pomysł na realizację projektu zrodził się wśród mieszkańców Brzezia, które od 1922 r. znajdowało się po polskiej stronie granicy z Niemcami, a do 1975 roku stanowiło samodzielną miejscowość. Inspiracją były zgromadzone przez mieszkańców pamiątki powstańcze i wojenne oraz artykuły w kwartalniku „Brzeski Parafianin”.

W ramach przedsięwzięcia przebudowana będzie podstrona internetowa www.brzezie.raciborz.com.pl, opublikowany online został spacer pt. „Kamienie graniczne Brzezia” z etiudami teatralnymi w pięciu ważnych dla historii Brzezia punktach i pięć wywiadów online przeprowadzonych z potomkami bohaterów z zaznaczeniem postaci znanych z walki o polskość w ostatnim 100-leciu brzeskiej historii. Przeprowadzone zostaną też warsztaty teatralne, w wyniku których wyłoni się spektakl, powstanie także wystawa zdjęć oraz film dokumentujący inicjatywę. Projekt ma na celu rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu, nawiązaniu bliskich więzi ze środowiskiem i rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego.

W pierwszym wywiadze wystąpiła Jolanta Żurek – rodowita mieszkanka Brzezia, nauczycielka, geografka, przewodnik turystyczny po ziemi raciborskiej, znawczyni gwary Brzezia i zbierczka historii swojej rodzinym, a rozmowa poświęcona była rodzinie Hermanów i Cieślików. Kolejny wywiad z Jolantą Żurek dotyczył historii brzeskich stawów, jako części dawnego majątku Grabówka. W następnym filmie o symbolice brzeskiego ryneczku z Małgorzatą Rother – Burek, rodowitą mieszkanką Brzezia, archiwuzującą jego historię, potomkinią uczestników powstań śląskich i II Wojny Światowej oraz redaktor „Brzeskiego Parafianina” rozmawiał Ireneusz Burek.

Partnerem w realizacji programu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Brzeziu. Projekt rozpoczął się 1 września, finał będzie miał miejsce 11 listopada 2020 r. w RCK RDK przy ul. Chopina 21. Za zdjęcia i montaż odpowiada Adrian Szczypiński. Filmy można zobaczyć na portalu raciborz.com.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

c