Druga runda programu „50 kW na start”

222
72

Program „50 kW na start” wspiera przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Dofinansowanie przewidziano do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym lub w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez WFOŚiGW dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach. Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Druga runda rozpoczęła się 2 listopada i potrwa do 30 listopada. Trzecią rundę zaplanowano na 1-31 grudnia, jednak w przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w programie.

Kwota alokacji środków w programie wynosi: w formie dotacji – 1 000 000 zł, w formie pożyczki – 9 000 000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie WFOŚiGW.

KP
Fot. Unsplash.com

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.