Bądź człowiekiem – nie truj ludzi

250
182

Na terenie Raciborza ponad 75% budynków jednorodzinnych i 25% budynków wielorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi.

Smog to najpoważniejszy problem ekologiczny ostatnich lat. Miasto Racibórz od wielu lat prowadzi działania, których celem jest likwidacja, a w krótszej perspektywie przynajmniej ograniczenie zjawiska niskiej emisji.

Samorząd w ramach realizowanego Programu Ograniczania Niskiej Emisji dopłaca do wymiany źródeł ciepła, trermomodernizacji i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii termomodernizacji. Od stycznia w raciborskim magistracie działa też punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy otrzymują tu pomoc w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie – dotąd mieszkańcy musieli jeździć do Katowic, Bielska-Białej lub Częstochowy. Trwa ciągły nabór wniosków do programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne, ocieplenia domu, czy wymiany okien.

Niska emisja to główne źródło smogu. Szczególnie zimą przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualne poziomy stężenia szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 w powietrzu. Zanieczyszczenie powietrza monitoruje certyfikowana stacja przy przy ul. Wojska Polskiego 8. Poza sensorami pyłów PM10 i PM2,5 czujniki stacji analizują poziom dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (Nox). Bieżące informacje o jakości powietrza w Raciborzu pochodzące ze stacji pomiarowej przy ul. Wojska Polskiego można zobaczyć na powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/176/parametry/wszystkie.

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego Miasto Racibórz przypomina broszurę wydaną kilka lat temu w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Bądź człowiekiem – nie truj ludzi” – do przeczytania na portalu raciborz.com.pl.

KP
Fot. Archiwum redakcji

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.