EkoSfera, czyli dyskusje o energetyce, klimacie i OZE

1
56
Gmina Godów z certyfikatem

Transformacja energetyczna, adaptacja miast do zmian klimatu, rozszerzona odpowiedzialność producentów, elektromobilność, odnawialne źródła energii to główne tematy tegorocznej EkoSfery.

EkoSfera, wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to cykl eksperckich debat będących integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku ze względu na przełożenie targów branżowe spotkania odbywały się on-line. Branżowa konferencja z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się w dniach 9 i 10 listopada.

W debacie głównej konferencji „Innowacja i sprawiedliwa transformacja energetyczna” wraz z Ministrem Klimatu i Środowiska Michałem Kurtyką wziął udział Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski, a także przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Banku Ochrony Środowiska, grupy ENEA i Polskiej Grupy Energetycznej.

Prof. Maciej Chorowski zaznaczył, że „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widzący swój obowiązek ochrony środowiska, ale i rozumiejący procesy zachodzące w ramach transformacji energetyki oraz to, że bezemisyjność nigdy nie jest wolna od emisji ciepła, a jedynym sposobem chłodzenia jest dostęp do wody, prawdopodobnie będzie pierwszą instytucją, która będzie starała się integrować na dużą skalę systemy elektroenergetyczne, wytwarzania energii i zagospodarowania wody.” Szef NFOŚiGW podkreślił także rolę Narodowego Funduszu w inicjowaniu procesów oraz przygotowaniu programów, które uczynią transformację energetyczną skuteczną.

O skutkach zmian klimatu, widocznych szczególnie na obszarach zurbanizowanych, oraz zwiększaniu odporności miast na wyzwania klimatyczne dyskutowali uczestnicy debaty „Miasto z klimatem – adaptacja do zmian klimatu i zwiększenie odporności miast na wyzwania klimatyczne”: Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW Anna Czyżewska, przedstawiciele MKiŚ, BOŚ, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz burmistrz Rumi.

– Finansujemy inwestycje dostosowujące miasta do zmieniającej się rzeczywistości, w tym do zmian klimatu. Efekt naszych programów to wzrost świadomości wśród włodarzy miast i mniejszych miejscowości, by w optymalny sposób korzystać z zasobów wodnych, w tym wód opadowych – mówiła w trakcie dyskusji Anna Czyżewska. – Również obywatele naszego kraju są świadomi wagi problemu, co pokazuje program Moja Woda, w którym zainteresowanie odbiorców indywidualnych przerosło nasze oczekiwania. A trzeba było na te inwestycje wyłożyć swoje pieniądze – zauważyła.

„ROP – Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów” to debata, w której wzięli udział Sekretarz Stanu MKiŚ Jacek Ozdoba, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosław Roliński oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Polski Recykling, Krajowej Izby Gospodarczej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, ZUOK „Orli Staw”, Rady RIPOK oraz zastępca burmistrza miasta Sulejówek.

Dominik Bąk podkreślił potrzebę arbitrażu, a także doświadczenie i przygotowanie Narodowego Funduszu, który może być centralnym miejscem, przez które mogą być kierowane środki finansowe. – Mimo dużych inwestycji recykling ciągle wymaga wsparcia, a na nim opiera się cała hierarchia postępowania z odpadami. NFOŚiGW może być postawiony w centrum tego systemu, bo się na tym zna. Wypracowaliśmy to przez 31 lat działalności i jesteśmy do tego gotowi – powiedział. Natomiast Jarosław Roliński zwrócił uwagę na specyfikę organizacji systemu zbierania odpadów w Polsce. – Każdy kraj opracowuje indywidualny model ROP. Te rozwiązania, które są dyskutowane i przygotowywane mają uwzględnić specyfikę polską i to w jakiej jesteśmy sytuacji – mówił. Zauważył także potrzebę rozważenia istnienia podmiotu publicznego, który chroniłby słabsze strony systemu.

W panelu zatytułowanym „Elektromobilność – szanse i wyzwania. Transformacja elektryczna i wodorowa – kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko” rozmawiali: Wiceminister MKiŚ Ireneusz Zyska, Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

– NFOŚiGW po zmianach w zakresie sposobu obsługi funduszu niskoemisyjnego transportu, uzyskał stabilną, wieloletnią perspektywę finansowania elektromobilności. W perspektywie do roku 2030 mamy do rozdysponowania kwotę 4,7 mld złotych. Priorytetem jest transport publiczny i nowo otwarty program pomocowy dla organizatorów transportu publicznego na kwotę 1,3 mld zł. Drugim obszarem zainteresowania i efektywnych działań NFOŚiGW jest rozbudowa infrastruktury ładowania oraz tankowania wodoru. Trzecim filarem jest wsparcie do zakupu samochodów – powiedział Artur Lorkowski.

Na temat szans i korzyści, jakie niosą za sobą OZE dla regionalnej gospodarki i lokalnych społeczności rozmawiali uczestnicy panelu „Odnawialne Źródła Energii”: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz przedstawiciele BOŚ, IOŚ-PIB, Zgorzeleckiego Klastra Energii, Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Wiceprezes Artur Michalski odniósł się do odnawialnych źródeł energii, tych większych, jak geotermia oraz rozproszonych, jak fotowoltaika. W kontekście wykorzystania paneli fotowoltaicznych podkreślił znaczenie programu Mój Prąd. – powiedział Artur Lorkowski. To program przełomowy dla Narodowego Funduszu, którego wdrażanie działa szybko i konkretnie. Fotowoltaika to niewielkie, ale znaczące dla przeciętnego użytkownika odnawialne źródła energii, które zapewniają energię na potrzeby własne, pozwalają także na oddanie nadwyżki energii do sieci i skorzystanie z niej w razie potrzeby. Program Mój Prąd cieszy się dużym zainteresowaniem, sprostał naszym oczekiwaniom, ale też oczekiwaniom osób, które skorzystały z dofinansowania. Bliźniaczym programem, który również finansuje odnawialne źródła energii jest Agroenergia skierowany do rolników – mówił.

KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.