Czyste Powietrze: Punkt przyjmowania wniosków w Gorzycach już działa

264
444

Już ponad 30 gmin uczestniczy w programie realizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach – w tym gmina Gorzyce.

Gorzyce to kolejna gmina województwa śląskiego, która przystąpiła do realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach programu „Czyste Powietrze”. Porozumienia w tej sprawie od lipca 2019 roku podpisały już 32 gminy województwa śląskiego. – To ogromne ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze. Dzięki zawartemu z Funduszem porozumieniu to w gminach mogą być przyjmowane wnioski o dofinansowanie, a odpowiednio przeszkoleni pracownicy na miejscu je wstępnie weryfikują i czuwają nad ich prawidłowym wypełnieniem. To bardzo usprawnia i przyspiesza proces wdrażania programu – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory wnioski były przyjmowane tylko w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dwóch biurach Funduszu – w Bielsku-Białej i Częstochowie. Od lipca 2019 roku do porozumienia w ramach współpracy z WFOŚiGW w Katowicach przy realizacji programu „Czyste Powietrze” w województwie śląskim przystąpiły już łącznie 32 gminy. Pierwszą była gmina Lipie w powiecie kłobuckim. Poza tym wnioski można już składać bezpośrednio w urzędach miast i gmin takich jak m.in. Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Racibórz czy wspomniane Gorzyce.

– To właśnie samorządy, które są najbliżej mieszkańców, najlepiej znają ich potrzeby i wiedzą, jakie mogą napotkać trudności przy ubieganiu się o dotację. Nasi eksperci przygotowują i szkolą osoby, które będą później pomagać potencjalnym beneficjentom wypełniać wnioski – wyjaśnia Tomasz Bednarek.

Porozumienie pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach reprezentowanym przez zastępcę prezesa zarządu Adama Lewandowskiego a gminą Gorzyce reprezentowaną przez wójta Daniela Jakubczyka podpisano 12 lutego. W wydarzeniu uczestniczyła senator Ewa Gawęda oraz Dyrektor Biura Ministra Adama Gawędy Roman Kapciak. Gmina Gorzyce jest pierwszą gminą z powiatu wodzisławskiego, która podpisała porozumienie, w wyniku którego powstał Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wyznaczeni pracownicy urzędu gminy będą pełnić dyżury w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00 w sali narad przy ul. Kościelnej 15. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na wymianę źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) czy zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, dofinansowanie wynosi od 15% do 90% kosztów kwalifikowanych (w zależności od dochodów) wynoszących maksymalnie 53 tys. zł.

KP
Fot. Adriana Sikorska

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.