Ekologiczne ciepło dla Zabrza

361
172

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji.

W zabrzańskim ratuszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zawarto umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Dokumenty wraz ze stosowną uchwałą zostały podpisane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezesa zarządu WFOŚiGW Tomasza Bednarka oraz prezesa zarządu ZPEC Lesława Złotorowicza.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach udzielone w ramach POIiŚ wyniesie 14 300 000 zł, czyli ok. 35% kosztów całkowitych.

– Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie 3 tysiące gospodarstw domowych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Dotacja dla ZPEC-u jest jedną z ośmiu inwestycji, które dofinansujemy z jednego z konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na wszystkie te osiem projektów przeznaczyliśmy łącznie ponad 60 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Głównym celem planowanej na lata 2020-2023 inwestycji jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w dotychczas funkcjonujących kotłowniach osiedlowych. Ponadto przeprowadzone prace umożliwią zasilenie kolejnych obiektów w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

KP
Fot. WFOŚiGW