Kiedy wzywać pogotowie?

219
197

Według statystyk nawet 60% wizyt nie powinno być realizowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.Według statystyk nawet 60% wizyt nie powinno być realizowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Raciborskie Pogotowie Ratunkowe przypomniało, kiedy wzywać Zespół Ratownictwa Medycznego, a kiedy korzystać z innych form pomocy. Okazuje się bowiem, że znaczna część wizyt nie powinna być realizowana przez ZRM.

W przypadku zachorowania, w zależności od stanu chorego i pory dnia, można skorzystać z dwóch form pomocy. Pierwszym miejscem, w którym należy szukać pomocy, jest nadal poradnia rodzinna, do której lepiej pasuje dziś nazwa poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jeśli nie czujemy się na siłach, by iść do przychodni, możemy poprosić o wizytę domową. Lekarz w każdej poradni POZ ma obowiązek udzielać świadczeń od godziny 8:00 do 18:00.

Po godz. 18:00 do godz. 8:00 rano następnego dnia, a także w dni wolne od pracy, obowiązki poradni POZ przejmują punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej, to tak zwane NiŚOM. Należy się do nich udać osobiście w przypadku lżejszych zachorowań niestwarzających nagłego zagrożenia zdrowia i życia, na przykład podczas bólów brzucha, wymiotów, bólów głowy czy bólów krzyża, które nie ustępują po podaniu leków. W powiecie raciborskim punkt NiŚOM znajduje się w Szpitalu Powiatowym w Raciborzu na ul. Gamowskiej 3 (I piętro, przy poradniach specjalistycznych). Możliwe jest również wezwanie lekarza do domu pacjenta, który sam nie może dotrzeć do przychodni ze względu na stan zdrowia. Numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w Raciborzu: 32 755 37 57.

Kiedy dzwonić po karetkę?

Na numer alarmowy 112 lub 999 należy dzwonić wyłącznie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, takich jak: utrata przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia, wypadek komunikacyjny, w którym są ranni, upadek z dużej wysokości, bardzo rozległe rany z silnym krwawieniem, drgawki, zaburzenia świadomości, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, uporczywe wymioty, zwłaszcza z krwią, ostry, nagły, silny ból brzucha, krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego lub z dróg rodnych, gwałtownie postępujący poród, ostre, nagłe reakcje uczuleniowe (szczególnie duszność) po zażyciu leków czy ukąszeniu przez owady lub jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, próba samobójcza, poważne urazy kończyny dolnej uniemożliwiające poruszanie się, gwałtownie postępujące zaburzenia psychiczne.

Co przygotować?

W momencie oczekiwania na Zespół Ratownictwa Medycznego warto przygotować dokument potwierdzający tożsamość pacjenta, dostępną dokumentacje medyczną, listę przejmowanych leków, ewentualnie same leki, zamknąć zwierzęta domowe, w przypadku trudno dostępnych miejsc oczekiwanie na ZRM w widocznym miejscu.

O podziale Zespołu Ratownictwa Medycznego

W Polsce aktualnie funkcjonuje 1581 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM). Podział ZRM wynika z załogi danego zespołu. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły podstawowe (zespół P), w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. Zespoły specjalistyczne (zespół S) to zespoły, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, w tym obligatoryjnie lekarz systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. Zespoły lotnicze to co najmniej trzy osoby, w tym jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. Żaden z zespołów nie wystawia recept, skierowań ani zwolnień lekarskich.

W Raciborzu funkcjonują cztery zespoły: zespół podstawowy i specjalistyczny w Raciborzu, zespół podstawowy w Kuźni Raciborskiej i zespół specjalistyczny w Krzyżanowicach.

źródło: Pogotowie Ratunkowe w Raciborzu, oprac. c
Fot. ZRM Racibórz