Punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze już działa

106
145

W punkcie informacyjnym w raciborskim urzędzie można pobrać druki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu.

Od początku stycznia w Urzędzie Miasta Racibórz funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Każdego dnia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pojawiają się osoby zainteresowane tym programem pomocowym. W pierwszych dniach działania punktu pracownika urzędu miasta obsługującego wnioski wspierał specjalista z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dzięki zawartemu w listopadzie porozumieniu pomiędzy Miastem Racibórz a WFOŚiGW w Katowicach od stycznia w raciborskim magistracie pracuje przeszkolony urzędnik do obsługi mieszkańców – wnioskodawców – w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Dotąd musieli oni jeździć do Katowic, Bielska-Białej lub Częstochowy.

Porozumienie zawarte jest na czas trwania programu, a więc do 2029 roku. W punkcie informacyjnym w raciborskim urzędzie można pobrać druki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu. Tutaj także wnioski przejdą etap weryfikacji formalnej. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom to już kompetencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji o programie na stronie WFOŚiGW w Katowicach oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

KP
Fot. Urząd Miasta Racibórz

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.