Śląskie dla zielonej gospodarki

3
89

– Europa stoi dziś w przededniu nowej rewolucji przemysłowej, w której istotne miejsce zajmuje polityka klimatyczna. Naszym zobowiązaniem jest wspieranie takich regionów jak Śląsk, bo one budowały siłę naszej gospodarki – mówiła Elisa Ferreira, komisarz UE ds. polityki spójności i reform podczas konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”.

27 i 28 stycznia w Katowicach odbyła się dwudniowa konferencja „W kierunku zielonej gospodarki”. Celem wydarzenia była dyskusja o przyszłości Europy i regionów pogórniczych w kontekście zmian związanych z zieloną gospodarką. W konferencji uczestniczyła Elisa Ferreira, komisarz UE ds. polityki spójności i reform, a także przedstawiciele strony rządowej, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele europejskich regionów górniczych.

Komisarz Elisa Ferreira podkreślała, że z planowanej kwoty 7,5 mld euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do Polski ma trafić 2 mld euro. – Jesteśmy zjednoczeni wobec wyzwań i powinniśmy zmieniać świat dla naszych dzieci i wnuków. Musimy minimalizować koszty społeczne i gospodarcze transformacji. Europa stoi dziś w przededniu nowej rewolucji przemysłowej, w której istotne miejsce zajmuje polityka klimatyczna. Transformacja wiąże się z kosztami, ale wymaga też zabezpieczenia dla ludzi, którzy pracują w przemyśle. Naszym zobowiązaniem jest wspieranie takich regionów jak Śląsk, bo one budowały siłę naszej gospodarki – tłumaczyła Elisa Ferreira.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski zwrócił uwagę na to, że województwo śląskie zmienia się i stawia na innowacje w gospodarce, jednak skuteczna transformacja nie może nikogo wykluczać, a region potrzebuje czasu, by wprowadzić proponowane zmiany w życie. – Województwo śląskie jest największym regionem gospodarczym w Polsce, w którym transformacja trwa od lat. Chcemy rozwijać się szybciej, naszą przyszłością są innowacje i inteligentne specjalizacje, dzięki współpracy ze stroną rządową możemy realizować wiele ambitnych projektów, a środki unijne pozwalają wcielać te zmiany w życie – mówił.

O przygotowaniach Polski do transformacji w kierunku zielonej gospodarki mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – To ogromne wyzwanie. Warto przypomnieć, że na pięćdziesiąt miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie aż 36 to miasta w Polsce. Podejmujemy szereg działań, korzystając ze środków unijnych i dofinansowania rządowego. Tylko w ramach programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczyliśmy 12 mld zł na transformację energetyczną. Chcemy to kontynuować, to są inwestycje w odnawialne źródła energii, energię elektryczną, cieplną, modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw. Musimy współpracować na każdym szczeblu w celu wyrównywania różnic rozwojowych, by dojść do neutralności klimatycznej. Trzeba dostosować model wsparcia do potrzeb konkretnego regionu – podkreślała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

KP
Fot. Tomasz Żak/UMWS

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.