Ponad 3 miliony złotych na modernizację kamienic w Raciborzu

97
358

Dzięki pozyskanemu wsparciu pięć budynków – przy ul. Czekoladowej 8-9, Fabrycznej 4, Skłodowskiej-Curie 15-17 i Mysłowickiej 1c-2c – przejdzie gruntowny remont wraz z modernizacją źródeł ciepła.

Miasto Racibórz pozyskało 3 mln 326 tys zł dofinansowania na kompleksową termomodernizację kolejnych kamienic. Dzięki pozyskanemu wsparciu pięć budynków wielomieszkaniowych: przy ul. Czekoladowej 8-9, Fabrycznej 4, Skłodowskiej-Curie 15-17, i Mysłowickiej 1c-2c przejdzie gruntowny remont wraz z modernizacją źródeł ciepła – w sumie jest to powierzchnia 3500 m2.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się na wysokiej, trzeciej pozycji listy projektów zatwierdzonych w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego.

Zakres prac jest różny dla poszczególnych budynków. Projekt zakłada m.in.: modernizację instalacji wodnych i elektrycznych, termomodernizację stropów, ocieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania. Przeprowadzone prace zwiększą efektywność energetyczną budynków, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zużycia energii w obiektach, a tym samym ograniczy emisję CO2. Projekt ten to nie tylko element przeciwdziałania niskiej emisji, ale i polityki mieszkaniowej miasta, poprzez podnoszenie standardu mieszkań komunalnych.

Termomodernizacje to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na walkę z niską emisją. Miasto Racibórz znacznie wyprzedziło działania krajowe na tym polu, ponieważ już w 2016 roku pozyskało środki na termomodernizację 20 domów. Co roku przy wykorzystaniu źródeł zewnętrznych, czy to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko termomodernizuje kolejne budynki, zmniejszając emisję CO2, zwiększając ich efektywność energetyczną, a także poprawiając warunki mieszkaniowe raciborzan. W latach 2018-2019 dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w łącznej wysokości 5 mln 400 tys zł z RPO kompleksowej termomodernizacji poddanych zostało 14 kamienic. Pięć kolejnych otrzymało dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Co więcej, w kwietniu tego roku miasto Racibórz złoży w ramach nowego naboru POIŚ wniosek o dofinansowanie termomodernizacji kolejnych kilku budynków. Ponadto w budżecie miasta na 2020 rok zabezpieczone zostały środki na przygotowanie dokumentacji technicznej dla dwudziestu innych kamienic wymagających termomodernizacji pozostających w zasobie mieszkaniowym miasta. Wykonanie dokumentacji pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne na przeprowadzenie prac.

KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.