Program Czyste Powietrze w gminie Pietrowice Wielkie

98
152

Dzięki porozumieniu od 20 stycznia w urzędzie gminy jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie na wymianę starego kotła grzewczego, okien i drzwi, docieplenie domu bądź też instalację odnawialnych źródeł energii.

13 stycznia w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze pomiędzy wójtem gminy Andrzejem Wawrzynkiem a Zastępcą Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Adamem Lewandowskim. W towarzyszącej wydarzeniu konferencji prasowej udział wzięli także: Ewa Gawęda – senator RP oraz Roman Kapciak – asystent Adama Gawędy, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Priorytetem Programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównym celem programu jest wsparcie finansowe na wymianę starego kotła grzewczego, wymianę okien i drzwi, docieplenie domu bądź też instalację odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne, fotowoltaika – w formie pożyczki.

Dzięki porozumieniu od 20 stycznia w urzędzie gminy jest możliwość składania wniosków o to dofinansowanie. Urzędnik nie tylko udzieli informacji na temat programu, ale także pomoże mieszkańcom wypełnić wniosek.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy (I piętro, pokój 3a) lub pod nr tel.: 32 419 80 75 wew. 101 i na stronie wfosigw.katowice.pl/index.php/oferta-dla-osob-fizycznych.

KP
Fot. UG Pietrowice Wielkie

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.