3,6 mln zł na wymianę pieców i termomodernizacje

2
148

W Raciborzu odbędzie się nabór wniosków o dotację do wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizację w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy ogłosił nabór konkursowy wniosków o dotację na następujące rodzaje zadań: wymiana starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wymiana starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nabór konkursowy rozpocznie się 30 stycznia i zakończy 28 lutego 2020 roku. Dofinansowanie obejmie zadania realizowane w 2020 r. Ostateczny termin zakończenia zadań to 30 listopada 2020 r. Wnioski można pobrać na stronie raciborz.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Racibórz – II piętro, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po dacie ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Umieszczenie na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania nie stanowi gwarancji uzyskania dotacji. Gwarancją przyznania dotacji jest podpisanie umowy. Za koszty kwalifikowane zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami poniesione po dacie podpisania umowy.

Pula przeznaczona na dofinansowania wyniesie łącznie prawie 3,7 mln złotych. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie poszczególnych rodzajów zadań wynoszą: na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 2 160 000 zł, na wymianę starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – 285 000 złotych i na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1 240 000 złotych.

KP
Fot. freepik.com

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.