PKP udrożni wiadukty w Raciborzu

439
118

Największą poprawę mają odczuć kierowcy korzystający z wiaduktu na ul. Eichendorffa.

Przebudowa wiaduktów przy ulicach Rybnickiej, Eichendorffa i Piaskowej została ujęta w zadaniu pod nazwą „Przebudowa stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków”. Dzięki nowym rozwiązaniom usprawnić ma się komunikacja w mieście. Nie trzeba bowiem przypominać sytuacji, w którym po nawet niewielkiej ulewie czy utknięciu pod wiaduktem ciężarówki ruch w mieście został sparaliżowany.

Prace projektowe zlecone przez PKP PLK S.A. dla tego zadania dobiegają końca. W ramach prowadzonych uzgodnień Miasto Racibórz opiniuje oraz wnosi swoje uwagi. Prace są częścią projektu inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”.

Dokumentacja projektowa zakłada poprawę parametrów wiaduktów, mimo że w żadnym z wymienionych obiektów nie uda się uzyskać prześwitów 4-metrowych. – To dlatego, że możliwość dokonania takiej przebudowy obwarowana jest szeregiem ograniczeń wynikających chociażby z umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury podziemnej lub dopuszczalnych nachyleń zjazdów i podjazdów przy wiaduktach. Duże samochody ciężarowe pod wiaduktem się nie zmieszczą, ale już kierowcy samochodów osobowych lub dostawczych odczują różnicę – wyjaśnia magistrat.

oznor

Zmiany mają być najbardziej odczuwalne dla kierowców korzystających z wiaduktu na Eichendorffa. Projekt zakłada po przebudowie ruch dwukierunkowy, szerokość jezdni będzie wynosić 6 m, a wysokość wiaduktu (prześwit) powiększy się o ok. pół metra – z obecnych 310 cm do 350 cm. Pojawić ma się ciąg pieszo-rowerowy o łącznej szerokości w najszerszym miejscu 370 cm.

Po przebudowie rozwiązana ma być także kwestia odwodnienia wiaduktu. Oprócz przebudowy samego obiektu prace obejmą także przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także przebudowę układu komunikacyjnego w odległości do 200 m od wiaduktu. Wyzwaniem dla miasta i inwestora będzie spięcie tego zadania z planowaną do realizacji przez Miasto przebudową przepompowni przy ul. 1 Maja.

c
Fot. Ireneusz Burek, Katarzyna Cichoń