Łąkowa i Kościuszki gotowe w październiku

10
334
lakowa-kosciuszki-raciborz-7

Wykonawca nie zdążył zakończyć prac przed wyznaczonym na 15 września terminem.

Firma DOMAX wystąpiła z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia robót o 21 dni – informuje starostwo. Zadanie jest więc w trakcie realizacji, a termin wykonania przedmiotu umowy uległ zmianie z 15 września na 7 października tego roku. Jest to ostateczny termin, który nie będzie podlegał jakiejkolwiek zmianie. Jeśli wykonawca nie zakończy prac w tym terminie, będą nałożone na niego kary umowne. Mieszkańcy mogą więc spodziewać się zakończenia remontu w październiku.

W wyniku przebudowy ul. Łąkowej i Kościuszki ma powstać nie tylko nowa droga, ale także nowe chodniki i zjazdy, nowe zatoczki autobusowe, prawoskręt z Kościuszki na Łąkową, ścieżka rowerowa czy miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Kościuszki. Doświetlone zostaną także przejścia dla pieszych. Najważniejsza zmiana dotyczy organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Kościuszki. Po ukończeniu prac jadący od strony Rafako w kierunku placu Konstytucji będą mieli pierwszeństwo. Do tej pory musieli ustępować jadącym ulicą Łąkową i skręcającym w ul. Kościuszki.

Przebudowa jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Umowa z wykonawcą przebudowy, P.H.U. DOMAX z Boronowa, została podpisana 1 marca w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Jej wartość wyniosła ok. 6,5 mln złotych.

c
Fot. Katarzyna Przypadło