Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu

182
65

Dotację na realizację zadania zmierzającego do usunięcia barszczu Sosnowskiego otrzymała gmina Łodygowice.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał gminie Łodygowice dofinansowanie do 60 tys. zł na zadanie „Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice”.

Na terenie gminy od wielu lat istnieje problem występowania barszczu Sosnowskiego. Mieszkańcy narażeni są na bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrażające ich zdrowiu i życiu, a powierzchnia, którą kolonizuje ten gatunek, stale wzrasta. Z uwagi na to gmina Łodygowice podjęła działania mające na celu trwałe usunięcie barszczu Sosnowskiego i przeprowadziła inwentaryzację występowania barszczu oraz opracowała trzyletni program opisujący metody usuwania gatunku z terenu gminy.

WFOŚiGW w Katowicach w ramach priorytetu OP 4.2. Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu stworzył możliwość dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego pozyskania środków na realizację zadań z zakresu różnorodności biologicznej zmierzających do usunięcia obcych gatunków roślin występujących na terenie gminy zagrażających życiu i zdrowiu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej WFOŚ w Katowicach.

KP
Fot. pixabay.com

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.