Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

184
59

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza II nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami środków są podmioty, które znajdują się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków do WFOŚiGW w Katowicach.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 9 929 000 zł, w tym: NFOŚiGW – 7 349 000 zł, WFOŚiGW – 2 580 000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 19 lipca 2019 r. do wyczerpania alokacji środków. Komplet dokumentów do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

KP
Fot. WFOŚiGW

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.