48 mln zł na walkę z azbestem

641
57

Umowę o udostępnienie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest podpisało 15 prezesów wojewódzkich funduszy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 48 mln zł na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest. Działania są częścią programu priorytetowego pod nazwą „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych”, który w drugiej części przewiduje usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Działania w tym zakresie, które są realizowane poprzez WFOŚiGW, wpisują się w ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Program ten będzie realizowany do 2032 r.

Środki przyznane przez NFOŚiGW funduszom wojewódzkim są nieodpłatne i bezzwrotne, przeznaczone na udzielanie dotacji. Wsparcie przekazywane beneficjentom może do 100% finansować koszty kwalifikowane podjętych prac, są to: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest.

WFOŚiGW w Katowicach od 2011 r. wspiera realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z udziałem środków bezzwrotnych udostępnionych przez NFOŚiGW. Dlaczego azbest jest szkodliwy? Włókna azbestowe przenikają do płuc, wbijają się w nie, powodując w długiej perspektywie czasowej pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli, międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.

C
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.