W ciągłej gotowości

253
110

Zawody sportowo-pożarnicze, mimo że stały się widowiskową rozrywką, są także formą szlifowania umiejętności młodych strażaków.

Zawody sportowo-pożarnicze na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz regionu. Rywalizacja między jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej stanowi sporą atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych uczestników zawodów. Nie zapominajmy jednak, że zawody są formą sprawdzenia się przed realną sytuacją zagrożenia. Głównym celem zawodów zawsze jest mobilizacja zawodników do ciągłego szkolenia i podnoszenia swojej sprawności, a także ocena stanu wyszkolenia pożarniczego danej jednostki. Jest to więc niezbędny element przygotowań, który może zaważyć na przebiegu realnej akcji gaśniczej. W zawodach startują coraz młodsi uczestnicy, którzy dzięki treningom w przyszłości mogą solidnie wzmocnić skład jednostek OSP.

Najczęstszymi konkurencjami w zawodach są sztafeta pożarnicza i zadanie bojowe. W sztafecie każdy z zawodników ma do pokonania na własnym odcinku zadanie, są to np. skok przez płotek lekkoatletyczny, przejście pod płotkiem, przeniesienie gaśnicy czy łączenie rozdzielacza z wężem i węża z prądownicą. Z kolei zadanie bojowe polega, w dużym uproszczeniu, na przygotowaniu sprzętu, uruchomieniu motopompy i podania wody ze stanowisk gaśniczych. Sprzęt używany w zawodach jest sprzętem typowym, który jest stosowany w ochronie przeciwpożarowej. Dzięki temu strażacy oswajają się z nim, co powinno mieć pozytywny wpływ na sprawność działań w sytuacji zagrożenia.

c
Fot. Katarzyna Cichoń

Zawody sportowo-pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice odbyły się w Zabełkowie. Wzięło w nich udział dziesięć drużyn męskich, dwie kobiece i dwanaście młodzieżowych. Wynik może zaskakiwać, bo męska drużyna OSP Rudyszwałd zdobyła Puchar Wójta po czterdziestu latach. Na drugim miejscu wśród drużyn męskich uplasowała się OSP Owsiszcze, na trzecim OSP Krzyżanowice. Wśród drużyn kobiecych lepsza okazała się OSP Roszków, zajmując miejsce przed OSP Zabełków. Wśród młodzieżowych drużyn wygrały ekipy OSP Nowa Wioska (chłopcy) i OSP Krzyżanowice (dziewczyny).