Nabór wniosków do programu ograniczenia emisji w Wodzisławiu Śląskim

102
124
wodzislaw

Nowy program zakłada sukcesywną wymianę ponad 400 źródeł ciepła rocznie przez najbliższe cztery lata.

Podczas marcowej sesji rady miejskiej wodzisławscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie realizacji Programu Ograniczenia Emisji „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022″. Określa on zasady udzielania dotacji przez miasto do wymiany źródeł ciepła i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, kamienicach oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W każdym roku realizacji programu przewiduje się dofinansowanie co najmniej 421 inwestycji.

– Prezentując swój program wyborczy na nową, trwającą 5-letnią kadencję, podkreślałem, że moim priorytetem jest i będzie walka ze smogiem. Stąd jednym z pierwszych zadań, nad jakim pracowaliśmy wspólnie ze specjalistami z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, było przygotowanie nowego miejskiego programu ograniczenia niskiej emisji. Cieszę się, że nasz projekt zyskał akceptację wszystkich dwudziestu jeden radnych – mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b, pok. 115). Nabór odbywa się w trybie ciągłym, przy czym:
– wnioski, które wpłyną do dnia 16.05.2019 r., realizowane będą w roku 2019,
– wnioski, które wpłyną do dnia 31.12.2019 r., realizowane będą w roku 2020,
– wnioski, które wpłyną do dnia 31.12.2020 r., realizowane będą w roku 2021,
– wnioski, które wpłyną do dnia 31.12.2021 r., realizowane będą w roku 2022.

Wniosek, a także regulamin można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta. Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 32 45 90 454, 32 45 90 542.

KP
Fot. Archiwum redakcji

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.