Turniej Wiedzy Ekologiczno–Przyrodniczej Eko–Asy w SP15

25
237

Uczniowie rozwiązali osiem różnych zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości parków narodowych oraz roślin i zwierząt chronionych, a także zanieczyszczenia powietrza i emisji.

28 marca w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu już po raz dziewiętnasty odbył się Turniej Wiedzy Ekologicznej Eko–Asy dla klas drugich i trzecich pod hasłem: „Akcja – segregacja”. Pięć dwuosobowych drużyn z powiatu raciborskiego walczyło o puchary, nagrody i miano najlepszych Eko-Asów. Po raz kolejny patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Raciborskiego, który także ufundował puchary i nagrody dla uczestników. Konkurs rozpoczęła wicedyrektor szkoły Joanna Paszkowska, która przywitała gości oraz życzyła powodzenia uczestnikom.

Uczniowie rozwiązali osiem różnych zadań: krzyżówkę z hasłem, ustny quiz, logogryfy ekologiczne, sprawdzali wiedzę z zakresu znajomości parków narodowych oraz roślin i zwierząt chronionych i tematu na czasie dotyczącego zanieczyszczenia powietrza i emisji.

Pierwsze miejsce i największą liczbę punktów zdobył zespół Szkoły Podstawowej nr 18 w składzie: Julia Wieczorek i Liliana Płonka pod opieką Barbary Wenerskiej. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3: Mikołaj Oszust i Kacper Kaim pod opieką Renaty Pyszny. Trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 15: Kajetan Morawiec i Sara Radwan pod opieką Małgorzaty Grabowskiej i Małgorzaty Rostowskiej.

Poziom wiedzy był wysoki i wyrównany, a z roku na rok uczniowie wykazują się coraz większą wiedzą i zaangażowaniem w sprawy ochrony środowiska i przyrody.

W pracach komisji sprawdzającej poprawność zadań wzięły udział: Magdalena Koczwara – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Renata Pyszny – nauczyciel ZSP nr 3, Urszula Chlebek – nauczyciel z SP nr 13 oraz Iwona Piszczatowska – nauczyciel z SP nr 1.

Drużyny z SP nr 18 oraz ZSP nr 3 będą reprezentowały w kwietniu powiat w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym w Żorach.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Estera Kurzydem i Teresa Stein.

KP
Fot. SP15

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.