Biznesowe fundamenty Subregionu Zachodniego

3
224

Stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców oraz samorządy Subregionu Zachodniego podjęły się wysiłku integracji na rzecz rozwoju gospodarczego.

O sile spotkań networkingowych dziś nikogo nie trzeba przekonywać. Od wielu lat w różnych środowiskach gospodarczych organizuje się śniadania biznesowe, cykliczne spotkania przy kawie, eventy szkoleniowe czy spotkania klubów biznesowych, których nieodłączną częścią jest networking, czyli, potocznie mówiąc, rozmowy w kuluarach i wymiana wizytówek.

W nawiązaniu do dobrych praktyk, które towarzyszą od kilku lat spotkaniom Izby Gospodarczej w Wodzisławiu, Inkubatora Przedsiębiorczości w Raciborzu oraz Raciborskiej Izby Gospodarczej, powstała inicjatywa integracji środowisk biznesowych w szerszym regionie. Efektem kilku rozmów roboczych było pierwsze śniadanie biznesowe w Subregionie Zachodnim, które odbyło się 7 lutego w Hotelu Amadeus w Wodzisławiu Śląskim.

Koncepcję integracji gospodarczej poprzez cykliczne śniadania na terenie tzw. małej aglomeracji Subregionu Zachodniego wstępnie zadeklarowali się wspierać: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Urząd Miasta Racibórz, Urząd Miasta Rybnik, Gmina Gorzyce, Gmina Godów, Inkubatory Przedsiębiorczości w Rybniku, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim, Izby Gospodarcze z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Żor, Cechy Rzemieślników z Wodzisławia Śląskiego, Żor i Raciborza, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Forum Firm w Radlinie. Wydarzenia zadeklarował się również obejmować patronatem honorowym Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca jako gospodarz pierwszego spotkania na wstępie podkreślił, że potencjał rozwoju regionu leży w dobrej i konkretnej współpracy samorządów i biznesu. – Od wielu lat dostrzegam, że ten dialog przynosi realne korzyści dla miasta, w którym żyjemy. Życzę, aby te praktyki rozwijały nie tylko Wodzisław, ale cały Subregion Zachodni – zakończył.

Spotkanie miało charakter prezentacji głównych założeń spotkań, które stanowić mają trzy główne filary, na których będzie oparta integracja środowisk biznesu oraz Program Wspierania Przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim:

Filar I: Spotkania zespołów Silesia Team,
Filar II: Spotkania networkingowe,
Filar III: Spotkania branżowe.

Filar I: Silesia Team
O roli współpracy środowisk gospodarczych i samorządowych oraz spotkaniach Silesia Team – mówił Radosław Knesz – Inkubator Przedsiębiorczości.
Spotkania w ramach zespołów Silesia Team mają odpowiadać na trendy wytyczone w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do roku 2030. W strategii wyznaczono trendy rozwoju i warto, aby biznes na nie odpowiedział. Zgodnie ze strategią w niedalekiej przyszłości przewidziane są środki na działanie w wyznaczonych kierunkach i branżach. Firmy w regionie powinny się do tego przygotować. Zespoły Silesia Team to propozycja spotkań grup branżowych, które dzięki moderowanej dyskusji będą mogły zaproponować produkty i usługi zgodne z wytyczonymi trendami, tj. obszarach kluczowych wytyczonych dla naszego regionu. Jeden z trendów, np. Silver Economy, mówi, że za 20 lat ilość mieszkańców subregionu spadnie o blisko 30% i jedną z najbardziej pożądanych usług będzie szeroko rozumiana usługa opieki nad mieszkańcami powyżej 65. roku życia. Jednak należy to pojęcie rozumieć szeroko, bowiem zawiera ono takie branże, jak informatyka, budownictwo, sektor finansowy, medyczny, transport, turystyka i inne, które mieszczą się w szeroko rozumianej gamie usług dla mieszkańców, w tym również seniorów. Trendy, jakie pojawiają się w strategii, to m.in.: Czysta Energia, Nowe kadry, Nowoczesna edukacja. Na takich obszarach biznes powinien się obecnie skupiać – referował Radosław Knesz.

Filar II: Networking
O roli networkingu i złotych zasadach spotkań w kuluarach – mówił Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu.
Ważną częścią takich spotkań, jak minione w śniadanie biznesowe, jest networking. Każdy znajduje tu przestrzeń i czas, by zamienić kilka słów z potencjalnym kontrahentem. – Jak wiadomo, to, w jakim kierunku podąży twoja kariera czy twój biznes, zależy głównie od tego, kogo znasz i kto zna ciebie. Mówią, że każdy jest wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej przebywa. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Jak to działa? Spotykamy się, następuje proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia. Dzięki sieci kontaktów pojawiają się nowe możliwości. I to jest właśnie networking. Dzisiaj na śniadaniu regionalnym rozpoczęliśmy proces uświadamiania i nauczania: jak się do niego przygotować, jak się zachować, jak być zapamiętanym – referował Krzysztof Dybiec, Prezes Izby Gospodarczej Wodzisław Śląski.
To, jak się rozwija nasza firma, zależy w dużej mierze od tego, kogo znamy i kto nas zna. Na spotkaniach wymieniamy się kontaktami, doświadczeniami, pomysłami – to jest networking, który proponujemy w najbliższym roku w Subregionie Zachodnim. Kanony organizacji spotkań, zasady obowiązującego stroju czy sposób prowadzenia swobodnej rozmowy na przykładach omawiał Krzysztof Dybiec. – Jedna z zasad spotkań networkingu to zasada nieprowadzenia sprzedaży – akcentował.

Filar III: Spotkania branżowe
O spotkaniach branżowych oraz zarządzaniu kontaktami w nowoczesny sposób – mówił Ireneusz Burek – Raciborska Izba Gospodarcza.
W dobie pozyskiwania ogromnej ilości danych kontaktowych (w tym również na licznych spotkaniach networkingowych) istnieje potrzeba zarządzania posiadanymi kontaktami oraz dodatkowymi informacjami o osobie, jaką znamy (jaką branżę reprezentuje, co ma do zaoferowania, w jakim regionie działa, jakie ma potrzeby itd.). Najważniejsze zalety rozwiązań współczesnych narzędzi komunikacyjnych to systematyzowanie danych, możliwość ich przeszukiwania i, w efekcie, wykorzystanie wielokrotne do komunikacji, która finalnie prowadzić może do wzmacniania relacji i integracji w biznesie (wymiany zdań, kontynuacji dialogu, zaproszenie do współpracy, analizy wzajemnych potrzeb itp.) Niemal każdy zna dziś potęgę mediów społecznościowych, to nic innego jak platformy komunikacji. To dzięki rozwiązaniom systemowym możemy zawężać komunikację do osób interesujących się podobnym zagadnieniem, branżą, proponujących rozwiązania w interesującym nas obszarze itp. Spotkania networkingowe to tylko (i aż) początek. Natomiast trzeba pójść dalej. Cechą spotkań branżowych (problemowych, tematycznych, szkoleniowych, koncepcyjnych…) jest udział w dyskusji i wymianie doświadczeń osób bezpośrednio zainteresowanych już konkretnym tematem. Przykłady można mnożyć: Problem kadr na rynku pracy, Jakość kształcenia w szkołach branżowych, Zmiany przepisów w konkretnej branży, Jak rozwiązać problem utylizacji styropianu, Problem parkingów dla firm w konkretnej lokalizacji, Brak pracowników w branży budowlanej, Korzyści z kształcenia młodocianych pracowników, Dotacje na szkolenia itd… Z jednej strony niezliczona ilość tematów, z drugiej strony potrzeba dotarcia do konkretnie zainteresowanych osób z tym zagadnieniem. Wyobraźmy sobie, że każdy wybiera zagadnienia, które go interesują i wkrótce potem otrzymuje wszystkie informacje związane z tymi tematami, które dotyczą naszego regionu (temat i termin spotkania branżowego, konsultacje, możliwość zabrania głosu w ankiecie, zapisanie się do tematycznego newslettera, wysłanie propozycji do grupy itd.). To tylko niektóre możliwości, jakie dają nowoczesne online’owe rozwiązania komunikacyjne.

W spotkaniu wzięło udział blisko sto osób. W części networkingowej najpierw każdy uczestnik krótko przedstawił swoją osobę oraz firmę na forum, a następnie miał możliwość rozmawiać indywidualnie. Podczas spotkania każdy uczestnik miał też możliwość wypowiedzieć się, w jakich formach spotkań chciałby uczestniczyć w przyszłości. Koncepcja oparta na wspomnianych trzech filarach (konsekwentny i oparty na szerokich kręgach biznesowych networking, spotkania w wąskich zespołach Silesia Team oraz spotkania branżowe w zintegrowanej społeczności biznesowej regionu) została zapoczątkowana pierwszym z sześciu śniadań zaplanowanych w Subregionie Zachodnim.

Ireneusz Burek
fot. Adrianna Sikorska, Katarzyna Cichoń