Uczniowie PCKZiU w walce ze smogiem

5
443

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim odbył się szkolny konkurs podsumowujący akcję „Nie Truj Sąsiada”.

6 grudnia Ekopatrol Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim w składzie: mł. insp. Wojciech Szymiczek oraz mł. str. Monika Dasiewicz uczestniczył w charakterze jury w szkolnym konkursie podsumowującym akcję „Nie Truj Sąsiada” przygotowanym przez Annę Hołomek oraz Małgorzatę Pompa z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. – Jedną z form walki ze smogiem, a co za tym idzie – poprawą jakości powietrza w naszym mieście jest stałe podnoszenie wiedzy oraz świadomości odnośnie konsekwencji wynikających z niskiej emisji. Coraz więcej osób angażuje się w tego typu akcje, w tym uczniowie naszych szkół – podkreśla Straż Miejska.

W konkursie uczestniczyło sześć dwuosobowych drużyn wyłonionych w wyniku wcześniejszych eliminacji, które konkurowały w kategorii wiedzy na temat smogu i jego konsekwencji. Konkurs wygrał zespół reprezentujący klasę I MH1. Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy I MH2, a trzecie – klasa II MH.

KP
Fot. Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.