Nabór wniosków na likwidację azbestu

412
355

Maksymalne dofinansowanie może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2019 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Termin zakończenia zadań zaplanowano na 30 września 2019 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty: „Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków” oraz „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”, które są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – wfosigw.katowice.pl.

Informacji udziela Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi pod numerami telefonu: 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 341.

KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.