Rozstrzygnięto konkurs „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

0
66
ekologia

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne.

Konkurs „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” ruszył 3 września, a jego finał, w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, odbył się 24 października podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Organizatorami konkursu były Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak podkreślali organizatorzy – ideą konkursu i kongresu (MKK 2018) było zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokonała wstępnej oceny oraz klasyfikacji zgłoszonych przesłań i wybrała 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonały prezentacji najlepszych przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyły wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Autorzy najlepszych przesłań otrzymali nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły.

„Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” mogło przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Uczestnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością i oryginalnością.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z III LO im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, drugie miejsce – Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej, trzecie miejsce – LO w Boguchwale. Laureatem konkursu na szczeblu wojewódzkim został zespół uczniów z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Zgodnie z regulaminem – ocenie podlegała zgodność tematyki przesłania z wybranym obszarem tematycznym, zakres przesłania (czy odnosi się do spraw szkolnych, miejscowości, spraw globalnych, regionu), wartość merytoryczna, forma, wykorzystanie problemów lokalnych w formułowaniu przesłania.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty.

Krystyna Stanik
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.