10-lecie nadania imienia Jana Pawła II DPS-owi Gorzyce

1
211
10-lecie nadania imienia Jana Pawła II DPS-owi Gorzyce
10-lecie nadania imienia Jana Pawła II DPS-owi Gorzyce

W 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w placówce świętowano dziesiątą rocznicę nadania imienia papieża Jana Pawła II.

16 października 2008 r., w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, Rada Powiatu Wodzisławskiego podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach imienia papieża Jana Pawła II. W tym roku placówka uroczyście obchodziła 10-lecie tego wydarzenia.

Jubileusz rozpoczął się mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. biskup Marek Szkudło. W koncelebrze wzięli udział księża dekanatu gorzyckiego wraz z ks. dziekanem Witoldem Tatarczykiem oraz ks. prałat Bogusław Płonka i ks. kanonik Ignacy Czader z diecezji bielsko-żywieckiej. Homilię wygłosił ks. biskup Marek Szkudło. Nie brakowało w niego jego osobistych refleksji z kontaktów z Janem Pawłem II, także przed jego wyborem na Stolicę Piotrową. Msza św., którą uświetnił występ zespołu Olzanki, została zwieńczona błogosławieństwem relikwiami patrona DPS-u.

Następnie uczestnicy jubileuszu, wśród których znaleźli się m.in. starosta Ireneusz Serwotka i wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, a także kierownictwo DPS-u, jego mieszkańcy i pracownicy oraz zaproszeni goście przeszli pod figurę patrona i tablicę pamiątkową, gdzie złożyli kwiaty.

W Domu Pomocy Społecznej gości przywitał dyrektor placówki – Ryszard Nawrocki. W trakcie uroczystości odbyła się m.in projekcja filmu na temat DPS oraz prelekcja na temat życia i działalności Karola Wojtyły wygłoszona przez dr. hab. Marka Rembierza z Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu artystów scen operowych Teatru w Chorzowie.

fot. Adrianna Sikorska
oprac. /kp/