O „Polsce bez smogu” na 8. EKMŚP

3
72

Co można zrobić, abyśmy mogli oddychać czystszym powietrzem? – zastanawiano się podczas sesji.

18 października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Główny Partner Instytucjonalny prowadził sesję „Polska bez smogu” podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W sesji wzięli udział zaproszeni eksperci: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Tomasz Bednarek – Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Mariusz Skiba – Wiceprezydent Miasta Katowice, Henryk Mucha – Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny oraz prof. dr hab. Piotr Skubała.

Prelegenci podczas sesji omówili następujące zagadnienia: Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza – Program „Czyste Powietrze” – korzyści dla przedsiębiorcy, Jak przedsiębiorca może walczyć ze smogiem? Przedsiębiorca jako partner w Programie „Czyste Powietrze”, Oferta NFOŚ dla przedsiębiorców podnoszących efektywność energetyczną, Jak ROP wspiera śląskich przedsiębiorców podnoszeniu efektywności energetycznej, czyli w walce o czyste powietrze? Czy przedsiębiorcy aktywnie korzystają z funduszy unijnych dedykowanych zwiększaniu efektywności energetycznej? Jak na tle kraju prezentują się śląscy przedsiębiorcy? Budynki komunalne stanowią poważne źródło niskiej emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, Jak miasta próbują rozwiązać ten problem, czy pozyskują środki unijne na wsparcie tych działań?

/j/
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.