Realizują projekt „Hajcujymy – Nie Trujymy”

339
133
Realizują projekt „Hajcujymy – Nie Trujymy”
Realizują projekt „Hajcujymy – Nie Trujymy”

W Tarnowskich Górach ruszyła akcja edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza. Projekt zakłada przeprowadzenie badań związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

 

Projekt „Hajcujymy – Nie Trujymy” ruszył w Tarnowskich Górach 15 stycznia i będzie trwał do 21 marca. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza. W ramach akcji zostaną przeprowadzone badania związane z zanieczyszczeniem powietrza w gminie Tarnowskie Góry, które będą odbywały się za pomocą elektrycznego pojazdu monitorującego stan niskiej emisji wyposażonego w aparaturę pomiarową, zaś w miejscach niedostępnych dla samochodu zostanie użyty dron. Pomiary obejmą następujące parametry: stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM 2,5, PM10 oraz tlenku węgla (CO) i zostaną przeprowadzone na terenie wszystkich dzielnic Tarnowskich Gór i obejmą referencyjny obszar zabudowany w każdej dzielnicy wzdłuż ciągów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Pomiary zostaną przeprowadzone w dwóch seriach pomiarowych (umożliwiających porównania) w każdej dzielnicy, podczas zbliżonych warunków pogodowych. W efekcie powstanie mapa zanieczyszczeń powietrza wywołanych przez niską emisję na terenie gminy. Mapa będzie udostępniona dla mieszkańców Tarnowskich Gór pod adresem www.smog.tarnowskiegory.pl.

Projekt wspólnie realizują Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej. Akcja jest możliwa dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Urząd Miejski złożył wniosek na 112 080 zł przewidujący do 80 procent dotacji na przeprowadzenie akcji.

Podczas inauguracji akcji w dniu 15 stycznia partnerzy podpisali w ratuszu List intencyjny. Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot podkreślił, że akcja łamie stereotyp oparty na myśleniu, „że skoro jesteśmy na obrzeżach województwa i przemysłu to nas ten problem nie dotyczy”. – Smog jest tak samo niebezpieczny dla Białego Śląska jak i dla Czarnego Śląska. Tarnowskie Góry są doskonałym miejscem do prowadzenia tego typu przedsięwzięć, ponieważ burmistrz miasta jest otwarty na wszystkie inicjatywy, które mogą poprawić jakość życia w mieście – mówił.

Eko Patrol GIG umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Zestaw badawczy Eko Patrolu GIG składa się z samochodu elektrycznego wyposażonego w stację meteo i platformy pomiarowe oraz aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na dronie. Na podstawie badań utworzona zostanie interaktywna mapa zanieczyszczeń, która dostępna będzie na portalu miejskim: www.smog.tarnowskiegory.pl.

Fot. Urząd Miasta Tarnowskie Góry

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.