„Zielone Czeki” 2018, czyli coroczne nagrody z okazji Dnia Ziemi

102
322
„Zielone Czeki” 2018, czyli coroczne nagrody z okazji Dnia Ziemi

Do 16 marca można zgłaszać kandydatów wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego do nagrody „Zielone Czeki” 2018. Organizatorem konkursu jest WFOŚiGW w Katowicach.

 

WFOŚiGW w Katowicach ogłosił kolejną edycję nagród przyznawanych corocznie z okazji Dnia Ziemi od 1994 roku – „Zielonych Czeków”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu. – „Zielone czeki” to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego – podkreśla WFOŚiGW w Katowicach.

Zgodnie z regulaminem prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

W ubiegłym roku nagrodę „Zielone Czeki” otrzymali: Romuald Kalyciok, Henryk Kretek, Dominik Wojtek, Kazimierz Kwaśniak, Wiesław Siwczak, Marek Tereszkiewicz, Potr Sobieraj, Anna Sobieraj, dr Jacek Betleja, Radosław Gwóźdź, Szymon Beuch, Barbara Tokarska-Guzik, Lilia Knop, Marek Krannich, Tadeusz Koperski, Anna Sobańska, Krystian Biłek, Szymon Kułakowski, Małgorzata Chłąd, Czesław Tyrol, Marcin Jałowy, Patryk Białas, prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje. Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Wnioski będą przyjmowane do 16 marca.

Kapituła konkursu, składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody, wybierze laureatów w kategoriach:

– programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
– prace naukowo-badawcze,
– edukacja ekologiczna,
– szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
– publicystyka ekologiczna,
– działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych,

Ponadto Kapituła może przyznać nagrodę specjalną.

Regulamin zakłada, że w każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda pieniężna. W przypadku gdy nie zostanie wyłoniony laureat w danej kategorii, istnieje możliwość nagrodzenia dwóch osób lub dwóch zespołów w innej kategorii. Wysokość nagród pieniężnych jest następująca: – nagroda indywidualna – do 7.500 zł, nagroda zespołowa – do 15.000 zł przy uwzględnieniu, że zespół nie może liczyć więcej niż trzy osoby, a nagroda dla członka zespołu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 23 kwietnia 2018 roku.

Regulamin nagrody „Zielone Czeki”, Wniosek o przyznanie nagrody „Zielone Czeki” (dla osób zgłaszających się indywidualnie) oraz Wniosek o przyznanie nagrody „Zielone Czeki” (dla członków Kapituły i instytucji zgłaszających) znajdują się na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.