Wsparcie dla Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie

6
308
Wsparcie dla Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie
Wsparcie dla Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie

Ponad 37 tys. zł dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utrzymanie stada żubrów w pszczyńskim ośrodku hodowlanym.

 

Żubry należą obecnie do gatunku zwierząt zagrożonych wyginięciem. W całej Europie jest ich około 4,5 tysiąca, a powinno być ich ponad 10 tysięcy, żeby gatunek przestał być zagrożony. Wzrost liczby populacji to niewątpliwie efekt pracy osób zajmujących się żubrami na co dzień, zarówno tymi, które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak i żyjących na wolności.

WFOŚiGW w Katowicach udzielił dotacji w wysokości ponad 37 tys. zł na utrzymanie stada żubrów (bison bonasus) linii genetycznej pszczyńskiej w pszczyńskim ośrodku hodowlanym. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej. Zakup karmy (siano, marchew, pasza żubr, kukurydza, zboże mieszanka, otręby pszenne) jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania stada żubrów. Z kolei zapewnienie opieki weterynaryjnej ma na celu utrzymanie kondycji stada żubrów na wysokim poziomie oraz przeciwdziałanie chorobom, które mogą spowodować zmniejszenie liczebności żubrów linii pszczyńskiej.

O dwa byczki powiększyło się stado żubrów w pszczyńskiej zagrodzie. Starszy urodził się 1 sierpnia, drugi dokładnie miesiąc później, 1 września. Ojcem obu cieląt jest Plawiant – najstarszy żubr w Europie. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do udziału w konkursie na imiona dla maluchów. Muszą one spełnić dwa warunki: być męskie i zgodnie z oznaczeniem pszczyńskiej linii hodowlanej, której założycielami są Planta i Plebejer, zaczynać się na Pl. Każda osoba może przesłać tylko jedną propozycję z imieniem wraz z danymi do kontaktu. W przypadku, kiedy imiona się powtórzą, o zakwalifikowaniu jednego z nich do konkursu zdecyduje losowanie. Propozycje można przesyłać do końca listopada drogą listowną lub mailową na adres: Pokazowa Zagroda Żubrów, ul. Żorska 5, 43-200 Pszczyna, [email protected] Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w piątek, 15 grudnia, na stronie internetowej: www.zubry.pszczyna.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie znajduje się na terenie zabytkowego Parku Pszczyńskiego, w części zwanej „Zwierzyniec”. – Na blisko 10 hektarach znajdują się dwie zagrody wraz z infrastrukturą, m.in. paśnikami, zagrodą kwarantannową oraz magazynami karmy. Zwierzęta można oglądać z pomostu widokowego, na który osoby niepełnosprawne mogą wyjechać windą. W zagrodzie można zapoznać się ze zwyczajami nie tylko żubra, największego ssaka w Europie, ale również poznać inne zwierzęta zamieszkujące tereny południowej Polski tj. muflony, jelenie, sarny, daniele oraz pozostałych mieszkańców obiektu tj.: kaczki krzyżówki, kazarki rdzawej, bernikli, gęsi łabędzionosej, łabędzi oraz pawi indyjskich. Na terenie zagrody znajduje się obiekt muzealno-edukacyjny, w którym istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć przyrodniczych. Przez obiekt prowadzi ścieżka edukacyjna, tablice przedstawiające las jako ekosystem oraz ekspozycje prezentujące faunę i florę – zaprasza Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie.

Fot. Robert Granda/ Zatoka Żubrów w Pszczynie

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.