Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP

98
127

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdził listę zadań planowanych do realizacji w 2017 roku, dla zadań które przewidują zmianę paliwa węglowego na bardziej ekologiczne, tj. na olej, gaz, biomasę w ramach programu SMOG STOP (lista znajduje się na stronie WFOŚiGW w Katowicach – www.wfosigw.katowice.pl). Pozostałe wnioski zostały ocenione, a przedstawienie kolejnych list uzależnione jest od zagwarantowania środków przez Radę Nadzorczą Funduszu na realizację programu SMOG STOP w 2018 roku. Osoby umieszczone na liście otrzymają pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na liście mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych. W razie pytań WFOŚiGW w Katowicach prosi o kontakt pod numerem telefonu: 32 60 32 252.

Najczęściej zadawane pytania:
1. Beneficjent – jestem na liście, co dalej:

Odpowiedź:
Do wszystkich osób umieszczonych na opublikowanej liście sukcesywnie wysłane będą pisma, o udzieleniu dofinansowania (umowa dotacji). Po zrealizowaniu zadania i skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczających zadanie opisanych w punkcie 8.4 Regulaminu SMOG STOP – można komplet dokumentów złożyć w Funduszu.

2. Beneficjent: – nie ma mnie na liście i nie rozpocząłem realizacji zadania, co dalej? lub – nie ma mnie na liście, zamontowałem kocioł węglowy:

Odpowiedź:
Lista wyczerpuje środki jakie Fundusz przeznaczył na Program na 2017 rok. Pozostałe wnioski zostały ocenione, a przedstawienie kolejnych list uzależnione jest od zagwarantowania środków finansowych na 2018 rok. Proszę czekać na stosowny komunikat.

3. Beneficjent: – nie ma mnie na liście, ale zrealizowałem zadanie i zamontowałem kocioł inny niż węglowy, co dalej:

Odpowiedź:
Jeśli zamontowano kocioł inny niż węglowy i zrealizowano cały zakres zadania, to po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczających opisanych w punkcie 8.4 Regulaminu SMOG STOP – można komplet dokumentów dostarczyć do Funduszu.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.