Aleja dębowa w gminie Chybie. Drzewa potrzebują pielęgnacji

143
297
Aleja dębowa w gminie Chybie. Drzewa potrzebują pielęgnacji
Aleja dębowa w gminie Chybie. Drzewa potrzebują pielęgnacji

Przydrożna aleja dębowa w gminie Chybie to najcenniejszy pomnik przyrody ożywionej w województwie śląskim. Przydrożne drzewa mają bardzo trudne warunki bytowania.

 

Zabytkowy przydrożny starodrzew w Chybiu liczy obecnie 174 dęby błotne i szypułkowe zasadzone w połowie XIX w. Mają ok. 140 – 160 lat. Rosną wzdłuż ul. Bielskiej (droga powiatowa Jasienica-Strumień), od granicy lasu i potoku Bajerka do skrzyżowania z ul. Cieszyńską oraz ul. Cieszyńskiej (droga powiatowa Chybie – Drogomyśl – Pruchna), od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z droga gminną w miejscowości Mnich. Dęby zostały uznane za pomniki przyrody na podstawie Rozporządzenia Nr 3/95 Wojewody Bielskiego z dnia 25 lutego 1995 roku.

Drzewa rosną w bezpośredniej bliskości krawędzi jezdni. Z uwagi na ich niekorzystne usytuowanie mają bardzo trudne warunki bytowania. Działają na nie szkodliwe czynniki, m.in. zasolenie podłoża, zanieczyszczenie spalinami oraz częste urazy mechaniczne powstające podczas kolizji z przejeżdżającymi samochodami. Wiele okazów tworzących aleję jest w złym stanie zdrowotnym. O znacznym osłabieniu zdrowotnym drzew świadczą też liczne uszkodzenia powstałe podczas burz i nawałnic – wyłamane pnie, przewodniki koron, konary, gałęzie odsłaniają liczne wypróchnienia i ubytki, które wcześniej nie zawsze mogły być zauważone z zewnątrz bez dokładnych oględzin drzewa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył dotacją w wysokości ponad 9 tys. zł na poprawę stanu drzew stanowiących pomnik przyrody. Obecny zakres prac obejmuje 14 szt. starodrzewu. W ubiegłym roku były przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne 78 drzew stanowiących aleję.

Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu przede wszystkim korekcję i prześwietlenie części koron, które docelowo mają wpłynąć na poprawę statyki drzew poprzez zmniejszenie ogólnej masy ich koron oraz zwiększą walory estetyczne i krajobrazowe alei dębowej.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.