Wodzisław Śląski zazieleni się za prawie 5 mln złotych

96
101
Wodzisław Śląski gospodaruje tereny zielone

Dzięki realizacji projektu, miasto rozwinie tereny zielone w sześciu lokalizacjach. Łącznie zagospodarowany zostanie obszar o powierzchni ponad 12 ha.

Aż 4 245 212,32 zł – tyle wynosi kwota dofinansowania, jakie miasto Wodzisław Śląski pozyskało na rozwój terenów zieleni z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt projektu wynosi 4 994 367,44 zł.

Tereny, na których przeprowadzone zostaną prace rewitalizacyjne, zajmują w sumie obszar o powierzchni ponad 12 ha. Aż 4,5 ha to dotychczasowe nieużytki.

Pierwszy z ujętych w projekcie obszarów znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto a jego znaczna część obecnie jest niezagospodarowana. Teren o łącznej powierzchni 33 739,81 m kw. zlokalizowany jest przy wąwozie Staszica (ul. 26 Marca, ul. Armii Krajowej, skwer przy rondzie Europejskim). W miejscu tym planowane są m.in. nasadzenia wysokiej i niskiej zieleni, łąki kwietne, elementy małej architektury (ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe, tablice), karmniki i budki dla ptaków, hotele dla owadów zapylających, ogrodzony plac zabaw dla psów, ściana oporowa z gabionów, oświetlenie terenu a także chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz betonowy grill. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 1 386 321,07 zł (kwota brutto).

Wodzisław Śląski: Nieużytki w dzielnicy Nowe Miasto
Na realizację wielomilionowego projektu, w ramach którego Wodzisław Śląski zagospodaruje tereny zielone, miasto pozyskało środki z NFOŚiGW. Na inne projekty, szczególnie związane z kompleksową likwidacją niskiej emisji, w przeszłości miasto Wodzisław Śląski pozyskiwało dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na zdjęciu: podlegające zagospodarowaniu nieużytki w dzielnicy Nowe Miasto.

W ramach projektu, zrewitalizowany zostanie również obszar przy wąwozie Tysiąclecia (ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. Piastowska, ul. PCK) o łącznej powierzchni 38 493,27 m kw. Tutaj także, przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu, pojawią się nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, elementy małej architektury (ławki, stoły, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, donice kwiatowe, tablice informacyjne), elementy żywej architektury i elementy sensoryczne, kwatery ogrodowe, chodniki, karmniki, poidła, budki dla ptaków, elementy siłowni zewnętrznej, pojedyncze elementy zabawowe, a nawet – górka saneczkowa na jednej ze ścian wąwozu. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 660 247,20zł (kwota brutto).

Kolejny podlegający zagospodarowaniu teren to obszar przy ul. Jana Pawła II, ul. S. Żeromskiego, ul. B. Prusa o łącznej powierzchni 19 742,91 m kw. W miejscu tym pojawią się nasadzenia zieleni niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni, elementy małej architektury (ławki, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, tablice informacyjne), chodniki, kwatery ogrodowe, pojedyncze elementy siłowni zewnętrznej, a nawet – wybieg dla psów czy zielone wiaty przystankowe. Koszt zagospodarowania tego obszaru wyniesie 578 358,00 zł (kwota brutto).

Na obszarze przy ul. Pszowskiej, o powierzchni 4 844,41 m kw., planowane są z kolei: nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne), chodniki, nowe miejsca postojowe dla samochodów oraz pojedyncze elementy zabawowe i gry podwórkowe. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 228 973,11 zł (kwota brutto).

Przy ul. Bogumińskiej, na terenie o łącznej powierzchni 6 865,80 m kw., pojawią się nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, chodniki i takie elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe i tablice informacyjne. Koszt tego zadania oszacowano na kwotę 198 372,04 zł (kwota brutto).

Ostatni z sześciu terenów, objętych opracowaniem w ramach projektu, znajduje się przy osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchwy. Na obszarze o łącznej powierzchni 17 896,26 m kw. planowane są nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni, chodniki, elementy małej architektury (ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice informacyjne), a także pojedyncze elementy zabawowe i grille rekreacyjne dla mieszkańców. Teren w dzielnicy Wilchwy zrewitalizowany zostanie za kwotę 811 996,02 zł (kwota brutto).

Projekt miasta Wodzisławia Śląskiego jest wieloletni. Nowe tereny zielone stopniowo powstawać mają do połowy 2019 roku.

Katarzyna Krentusz
Fot. UM Wodzisław Śl.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.