Są pieniądze na budowę oczyszczalni i kanalizacji w gminie Nędza

132
326
Nędza oczyszczalnia kanalizacja

Do końca października 2020 roku ma powstać oczyszczalnia ścieków w sołectwie Ciechowice. Z kolei na terenie gminy powstanie w końcu kanalizacja.

 

Gmina Nędza oraz Województwo Śląskie podpisały umowę na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowice, która będzie obsługiwała całą gminę Nędza. – Całkowita wartość projektu to 9.294.465,57 zł. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 5.610.797,00 zł, w tym współfinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 4.688.248,76 zł, zaś wkład własny gminy wynosi 922.548,24 zł. Realizacja projektu ma potrwać do 30 października 2020 roku – podaje Urząd Gminy w Nędzy.

Warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz – jak wyjaśnia Urząd Gminy – było osiągnięcie efektu ekologicznego, czyli faktycznego oczyszczania ścieków, co było niemożliwe przy braku możliwości pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków. Dlatego część sieci kanalizacyjnej położonej najbliżej planowanej oczyszczalni ścieków gmina zmuszona była budować wyłącznie z własnych środków.

Rozwiązanie problemu kanalizacji jest bardzo istotne dla mieszkańców, co podkreśla wójt gminy. – Budując kanalizację wypełniamy obowiązek wynikający z przepisów, podnosimy wartość swojej nieruchomości, poprawiamy standard życia i dbamy o środowisko naturalne – podkreśla Anna Iskała.

Obecnie na terenie gminy Nędza nie ma kanalizacji i oczyszczalni ścieków. – Większość mieszkańców póki co jest zmuszona do korzystania z szamb i wywożenia do oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej albo Raciborzu. To często stare, spękane, a więc i nieszczelne obiekty. Ścieki przesiąkają przez ich ściany i przedostają się do gleby – wyjaśnia wójt gminy Nędza Anna Iskała.

Podczas sesji Rada Gminy Nędza przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.466.214,20 zł na realizację budowy oczyszczalni. Podobną uchwałę podjęto też w sprawie pożyczki z Funduszu w wysokości 2.144.496,00 zł na budowę samej kanalizacji w Ciechowicach.

Ponadto zdecydowano również o podjęciu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Kuźnią Raciborską w sprawie możliwości przyjmowania do planowanej oczyszczalni w Ciechowicach ścieków z sołectwa Turze w Kuźni Raciborskiej

Fot. UG Nędza

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.