Wodzisław Śl.: Wymiana sieci ogrzewania w szkołach i przedszkolach

96
90
Wodzisław Śl. Edukacja Ekologia
Modernizację centralnego ogrzewania przeprowadzono m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wodzisławiu Śl.

Z pomocą WFOŚiGW w Katowicach w miejskich placówkach oświatowych w Wodzisławiu Śl. przeprowadzono modernizacje centralnego ogrzewania.

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego miasto Wodzisław Śl. wymieniło m.in. sieci centralnego ogrzewania w wybranych szkołach i przedszkolach. Na realizację inwestycji miasto – podobnie jak w ubiegłym roku – pozyskało pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 2016 r. wsparciem WFOŚiGW objęte zostały: Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, Publiczne Przedszkole nr 6, Zespół Szkolny nr 1, Publiczne Przedszkole nr 15, Publiczne Przedszkole nr 16, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5. Suma kwot pożyczek w ubiegłym roku wyniosła powyżej 411 tys. zł, natomiast dotacji – 40 tys. zł. Na realizację zadań przeznaczono blisko 625 tys. zł, w tym ponad 172 tys. zł ze środków własnych miasta.

W 2017 r. WFOŚiGW udzielił pożyczek i dotacji takim wodzisławskim placówkom jak: Publiczne Przedszkole nr 18, Publiczne Przedszkole nr 19, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1. Miasto pozyskało ok. 557 tys. zł w formie pożyczek i ponad 40 tys. zł w formie dotacji. Środki własne na wykonanie inwestycji w szkołach i przedszkolach w tym roku to prawie 192 tys. zł. Oszacowano, że całkowity koszt wymiany sieci centralnego ogrzewania to blisko 790 tys. zł.

Ponadto w Wodzisławiu Śl. w miejskich placówkach oświatowych odbywają się prace związane z termomodernizacjami budynków, które mają zwiększyć efektywność energetyczną obiektów, zmniejszyć koszty ich eksploatacji, ograniczyć niską emisję czy poprawić estetykę budynków i otoczenia. Termomodernizacje odbywają się w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, gdzie prace są na zamknięciu.

Fot. Biuro Prezydenta Wodzisławia Śl.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.