Uczelniana pasieka na dachu budynku UŚ

32
240
Pszczoły miód ule UŚ Katowice
Ule na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ

„Nie żądlę – zapylam” to hasło projektu Uniwersytetu Śląskiego, którego realizację wsparł WFOŚiGW w kwocie ponad 23 tys. zł.

Wkrótce na Uniwersytecie Śląskim ruszą nowe badania nad pszczołą miodną. Na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji będzie pasieka o charakterze edukacyjnym wraz z zapleczem koniecznym do jej funkcjonowania, która będzie podstawą do cyklu warsztatów dotyczących biologii i znaczenia pszczoły miodnej pod hasłem „Nie żądlę – zapylam”.

ule UŚ

„Nie żądlę – zapylam” – to kampania edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego o roli dzikich i udomowionych owadów zapylających w ekosystemie. Pierwsze ule na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ zostały zainstalowane już w wakacje na początku sierpnia. Jednym z pomysłodawców budowy pasieki jest Łukasz Nicewicz. Jak mówił – pierwszego uniwersyteckiego miodu należy się spodziewać w przyszłym roku. Warto dodać, że nie będzie to w Katowicach pierwsza miejska pasieka. W 2016 roku pojawiły się ule na dachu Nowego Katowickiego Centrum Biznesu przy ul. Chorzowskiej. 

Kampania edukacyjna ma dotrzeć do szerokiej gamy odbiorców – samorządowców, dzieci i młodzieży szkolnej, a także dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Dodatkowo w ramach projektu odbędzie się również konferencja edukacyjna dla władz samorządów woj. śląskiego, dotycząca roli jaką spełniają dzikie zapylacze oraz pszczoła miodna w środowisku, a także niebezpieczeństw, na które są one narażone w XXI wieku. Ponadto, przedstawione będą prawne aspekty stawiania domków dla dzikich zapylaczy oraz uli dla pszczoły miodnej na terenach miejskich.

Zadaniem konferencji będzie zachęcenie władz samorządowych do tworzenia regulacji prawnych wspierających zapylacze w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Uniwersytet Śląski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości dokładnie 23 079,50 zł.

Fot. sekcja prasowa UŚ

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.