„Moja firma – mój sukces” szansą dla bezrobotnych

1
115

5 osób z powiatu wodzisławskiego otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powiat Wodzisławski w partnerstwie z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. realizuje projekt pod nazwą „Moja firma – mój sukces”. W ramach przedsięwzięcia 5 osób bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego powyżej 30 roku życia otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Moja firma - mój sukces

– Aby skorzystać z szansy należy zgłosić się do Cechu w Wodzisławiu Śl. (ul. Zamkowa 5, tel. 32 455 49 85, 32 455 69 14, [email protected]) w celu poznania szczegółowych warunków dotyczących rekrutacji. Jednym z warunków jest ukończony 30 rok życia oraz posiadanie statusu osoby bezrobotnej i zamieszkiwanie na rewitalizowanych obszarach miast: Wodzisławia Śl., Radlina, Rydułtów lub Pszowa – wyjaśnia Wojciech Raczkowski ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. – Celem projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Otrzymają one wsparcie doradczo-szkoleniowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe – dodaje Raczkowski. Rekrutacja uczestników trwa do 15 lipca. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. oferuje bezpłatne szkolenia w zawodach: operator sprzętu ciężkiego, technolog robót wykończeniowych. Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniu otrzymują stypendium, a po zdobyciu kwalifikacji gwarancję zatrudnienia w firmach z terenu powiatu wodzisławskiego. Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl., tel. 32 459 29 94 lub 32 459 29 97, pok. 304.

/j/