W WCK znów ruszyły prace remontowe

1012
248
Wodzisław: Remont w WCK. Odwodnienie budynku i wymiana nawierzchni terenu

Przeprowadzenie kolejnych prac jest niezbędne ze względu na stan obiektu, ale nie powinno zakłócić bieżącego funkcjonowania placówki.

Dopiero co (bo w marcu bieżącego roku) w Wodzisławskim Centrum Kultury otwarto sezon w nowej, kompleksowo wyremontowanej sali widowiskowej a już zaczynają się tu kolejne prace. Tym razem, aż do końca września realizowane będzie zadanie pod nazwą „Modernizacja nawierzchni terenu przy Wodzisławskim Centrum Kultury wraz z drenażem części budynku”. Realizacją inwestycji, za kwotę prawie 300 tys. złotych, zajmuje się wyłoniona w ramach przetargu Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Dryka z Jastrzębia-Zdroju. Środki na przedsięwzięcie pochodzą z budżetu miasta, a zadanie prowadzone jest samodzielnie przez placówkę.

Zakres prac obejmuje m.in. demontaż nawierzchni terenu od strony wschodniej (parking przy ul. 26 Marca) i południowej (ul. ks. płk. W. Kubsza), roboty ziemne, czyszczenie ścian piwnic i fundamentów, odgrzybienie i hydroizolację ścian oraz ocieplenie ścian płytami styrodur i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Zainstalowany zostanie również drenaż tej części budynku i studnia chłonna, a stary asfalt zastąpiony zostanie nową nawierzchnią z kostki brukowej. Naprawione zostaną też strefy wejściowe od tylnej części budynku.

Jak wyjaśnił dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury, Krzysztof Jaroch, kolejny remont nie powinien zakłócić bieżącego funkcjonowania placówki (tak, jak miało to miejsce w czasie trwania remontu sali widowiskowej – przyp. red.). Przeprowadzenie prac ma być niezbędne ze względu na stan obiektu i korzystnie wpłynąć na jego funkcjonalność – na przykład poprzez przygotowanie pomieszczeń w piwnicy WCK, gdzie w przyszłości mogłyby się pomieścić (przede wszystkim) rekwizyty Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

/k/
Fot. UM Wodzisław Śl./ M. Giba