Wodzisław: Dyrektor szpitala została… I co dalej?

286
478
Szpital w Wodzisławiu i Rydułtowach. Dyrektor Dorota Kowalska

Dyrektor Dorota Kowalska, z uwagi na realną groźbę odejścia lekarzy specjalistów, zdecydowała się wycofać swoje wypowiedzenie.

Dorota Kowalska funkcję dyrektora PPZOZ objęła 6 kwietnia 2016 roku. Z tym dniem, ze stanowiska odeszła Bożena Capek, która porozumiała się z Zarządem Powiatu w sprawie skrócenia okresu złożonego przez nią wypowiedzenia umowy o pracę. Po ponad roku, z funkcji dyrektora szpitala chciała zrezygnować również Dorota Kowalska.

Przed nową dyrektorką, od początku jej pracy, stało wiele wyzwań. Wielu lekarzy PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach złożyło wypowiedzenia a nad Oddziałem Wewnętrznym II zawisła groźba zawieszenia działalności. Szpital borykał się również z problemem sporego zadłużenia a od ponad roku w obu placówkach trwa restrukturyzacja i przeprowadzane są kolejne remonty. Jak jednak wyjaśniała dyrektor Dorota Kowalska, na decyzję o złożeniu wypowiedzenia wpływ miały mieć jedynie względy osobiste.

Dyrektor szpitala – zaradna czy bezradna?

Co ciekawe, z pracy obecnej dyrektor zadowoleni mieli być jej współpracownicy, lekarze a także Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. W szpitalu udało się rozwiązać spór zbiorowy i odbudować kadrę medyczną. Zakończono również wiele etapów restrukturyzacji. – Nie mamy większych uwag do funkcjonowania pracy pani dyrektor i bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby ta współpraca była kontynuowana – mówił starosta Ireneusz Serwotka jeszcze przed odwołaniem decyzji o odejściu dyrektor Kowalskiej. W rozmowach z dziennikarzami, sama dyrektor również zapewniała, że jej zdaniem szpital wciąż ma szansę rozwoju. Jednocześnie jednak, jeszcze 28 czerwca br. Dorota Kowalska deklarowała, że złożone przez nią wypowiedzenie jest nadal aktualne a szpitalowi potrzebny jest dyrektor, który będzie kontynuować pracę w atmosferze zgody i wsparcia. Swoją decyzję dyrektor Kowalska zmieniła zaledwie dwa dni później, 30 czerwca.

W ostatnim dniu czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego poświęcone m.in. aktualnej sytuacji w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W trakcie posiedzenia, zarząd zapoznał się z pismem dyrektor Doroty Kowalskiej, w którym odwołała ona swoje wypowiedzenie z pracy. W oficjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy PPZOZ, Sławomir Graboń, wyjaśnił, że decyzję o pozostaniu na stanowisku obecna dyrektor podjęła pod wpływem licznych próśb pracowników szpitala oraz w obliczu realnej groźby odejścia lekarzy specjalistów. Zmiana decyzji podyktowana była również prośbami władz Starostwa Powiatowego, dla których funkcjonowanie szpitala jest celem nadrzędnym.

Szpital (wciąż) potrzebuje pomocy

Sytuacja w PPZOZ wciąż jest skomplikowana, szpital potrzebuje pomocy z zewnątrz i, co ważne, nadal ma ją otrzymywać. Ostatnio na rzecz pediatrii w Rydułtowach darczyńcy, w tym – Jastrzębska Spółka Węglowa, zakupili kilkadziesiąt rozkładanych łóżek dla opiekunów dzieci przebywających w szpitalu a także zebrali środki na zakup farb i innych materiałów potrzebnych do odmalowania oddziału. Starostwo Powiatowe, na cele inwestycyjne, przekazało wsparcie w wysokości 6,5 mln zł. Pomoc finansową, w wysokości 130 tys. złotych, zadeklarowała również Gmina Godów. Jednocześnie Zarząd Powiatu wystosował apel do Ministra Zdrowia, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z prośbą o wsparcie działalności Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Apel ten, w formie uchwały, został zatwierdzony przez radę Powiatu Wodzisławskiego na sesji zorganizowanej 30 czerwca.

Apel o wsparcie działalności PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Doceniając i dziękując dyrekcji oraz pracownikom PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za dotychczasową pracę i zaangażowanie, kierujemy apel do wszystkich środowisk mogących mieć realny wpływ na dalszą działalność Szpitala, prosząc o pomoc i wsparcie finansowe. Zwracamy się do Ministra Zdrowia, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów. Apel ten kierujemy w trosce o los tej placówki, jej pracowników, a przede wszystkim mieszkańców, zarówno powiatu wodzisławskiego, jak i ościennych miejscowości korzystających z jej usług medycznych.

Trud włożony w wyprowadzanie Szpitala z katastrofalnej wręcz sytuacji, zarówno finansowej jak i organizacyjnej, nie może pójść na marne. Dotychczasowe działania, zarówno Powiatu Wodzisławskiego jak i lokalnych samorządów, a przede wszystkim wielki wysiłek dyrekcji oraz załogi włożony w ratowanie Szpitala budzą wielki szacunek i pozwalają mieć nadzieję na dalsze sprawne funkcjonowanie tej placówki medycznej. Apelujemy także do pracowników o dalsze zaangażowanie, od którego zależy zarówno dobra atmosfera w Szpitalu, jak i jeszcze wyższa jakość świadczonych usług.

Nie do pomyślenia jest sytuacja, w której Szpital w powiecie wodzisławskim miałby zaprzestać działalności. Dlatego prosimy o zaangażowanie wszystkich, dla których ważne jest dobro tej placówki, prosimy o wszelkie możliwe wsparcie, zwłaszcza finansowe, dzięki któremu mieszkańcy powiatu i okolic nadal będą mogli korzystać z fachowej i nowoczesnej opieki medycznej.

 

Katarzyna Krentusz

Fot. zoz.wodzislaw.pl