Ponad 2 mln złotych trafi do rąk beneficjentów Funduszu

0
115
WFOŚiGW, szkolenia

Walka o wodny ekosystem, ratowanie pomników przyrody, mniej azbestu to tylko niektóre projekty proekologicznie, które wesprze Zarząd WFOŚiGW w Katowicach.

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na posiedzeniu 18 maja rozdysponował kolejne środki na proekologiczne zadania. Decyzją władz fundusze trafią m.in. na profilaktykę zdrowotną dzieci, ratowanie pomników przyrody, właściwe funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz walkę z niską emisją.

Walka o wodny ekosystem

Ponad 26 ton i ponad 340 000 pstrągów, sandaczy, szczupaków i karasi pojawi się w ramach zarybiania wód otwartych w zbiornikach wod- nych Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Bielsko-Biała. Związek otrzymał wsparcie Funduszu w wysokości ponad 100 000 zł na realizację tego zadania.

Materiał zarybieniowy cennych gatunków ryb wzmac- nia populacje miejscowe narażone na ograniczenie puli genetycznej ze względu na niską liczebność osobników przystępujących do tarła oraz braku lub niszczenia stanowisk tarłowych poprzez działania człowieka lub przyrody. Wprowadzanie do wód gatunków drapieżnych, reofilnych i łososiowatych pozwala niwelować niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku wodnym.

Wytworzenie silnych populacji miejscowych cennych gatunków ryb pozwoli na skuteczną rekrutację naturalną i właściwe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Zwiększenie stanu liczebnego zagrożonych gatunków pozwoli na działanie mechanizmu samoregulacji w odniesieniu do liczebności gatunków inwazyjnych i niepożądanych.

W trosce o zdrowie dzieci

Prawie 2000 dzieci pojedzie nad morze i w góry, by podreperować swoje zdrowie w ramach profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych. Będą to dzieci między innymi z Krzyżanowic, Żywca, Rybnika, Wojkowic, Mysłowic, Kobióra czy Kuźni Raciborskiej. Tym razem dofinansowanie Funduszu sięgnie kwoty prawie 400 000 zł.

Ratowanie pomników przyrody

3 000 zł ze środków Funduszu otrzyma gmina Niegowa z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne i konserwacyjne 4 drzew będących pomnikami przyrody, to 80 % kosztów. Drzewa te ze względu na swój stan wymagają zabezpieczenia, aby jak najdłużej mogły zachować swoje walory przyrodnicze oraz nie były zagrożeniem dla pobliskiego otoczenia.

By żyło się bezpieczniej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymał od Funduszu 100 000 zł na zamontowanie urządzeń do podglądu i archiwizacji zachowań poziomu wód w piezometrach oraz podglądu obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Poraj.

Urządzenia pozwolą na szybkie przekazywanie informacji, co wpłynie na sprawniejsze podejmowanie decyzji i działań w sytuacjach zagrożenia powodziowego i użytkowania obiektu. Ochronie poddanych będzie około 7 000 osób mieszkających na tym obszarze.

Możliwe będzie także sterowanie pompami pompowni nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na zaporach bocznych oraz urządzeniami przelewowo-upustowymi na zaporze czołowej zbiornika Poraj. Zadanie realizowane będzie do końca listopada 2018 r.

Ekologiczne komisariaty

W ramach wsparcia policji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2018 roku nastąpi modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, w Komendzie Miejskiej w Świętochłowicach, a termomodernizacja przeprowadzona zostanie w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu i Komisariacie I Policji w Dąbrowie Górniczej. Prace pochłoną ponad 320 000 zł ze środków Funduszu, co stanowi połowę całkowitych kosztów.

Ponad 650 000 zł prze- znaczonych zostanie na budowę nowych budynków posterunków policji w: Milówce, Miedźnej, Łodygowicach i Istebnej jako obiektów o „niemal zerowym zużyciu energii”. Prace zaplanowane są już na 2018 rok.

Słoneczny prąd dla strażaków

Panele fotowoltaiczne pojawią się w obiektach Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w jednostkach w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, Knurowie i Piekarach Śląskich. Inwestycja pochłonie ponad 1 milion złotych, z czego 50 % pochodzić będzie ze środków Funduszu.

Ekologiczne ogrzewanie dla Gaszowic

Likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 44 budynkach oraz zabudowę 44 proekologicznych źródeł ciepła zakłada I etap programu realizowanego w Gaszowicach. Na ten cel Fundusz przeznaczył dotację w wysokości prawie 90 000 złotych. Pozostałe niezbędne środki pochodzić będą ze źródeł gminy oraz samych mieszkańców. Tegoroczna edycja ma potrwać do końca listopada 2017 r.

Mniej azbestu w Toszku

Dzięki połączeniu pieniędzy z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – po 4 600 zł oraz środków własnych w gminie Toszek nastąpi demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w budynkach stanowiących własność osób fizycznych.

/mh/