Kolejne miliony złotych na termomodernizacje w powiecie wodzisławskim

94
97

W walkę o czystsze powietrze angażuje się nie tylko Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego (o planowanej termomodernizacji kolejnych obiektów miejskich pisaliśmy już tutaj), ale również – Powiat Wodzisławski. Na remonty obiektów użyteczności publicznej starostwo pozyskało ponad 3 miliony złotych unijnego wsparcia.

Za kwotę ok. 3,1 mln złotych (z czego 2,6 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z UE) zmodernizowane zostanie źródło ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. W ramach tego zadania planowana jest likwidacja obecnej kotłowni na rzecz kaskady czterech kotłów kondensacyjnych gazowych wraz z modułem kogeneracyjnym (urządzeniem wytwarzającym zarówno ciepło, jak i energię elektryczną) i kolektorami słonecznymi umiejscowionymi bezpośrednio na budynkach. Takie rozwiązanie pozwolić ma na zmniejszenie zużycia energii o jedną piątą. Rocznie do amosfery trafi też o prawie 260 ton mniej substancji niepożądanych.

Termomodernizację przejdzie również budynek byłego ośrodka zdrowia w Wodzisławiu Śląskim-Jedłownik (ul. Wolności), w którym obecnie powstają mieszkania chronione dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koszt tego zadania wyniesie ok. 644 tys. zł (z czego ok. 60% pochodzić będzie z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych). Prace obejmować będą ocieplenie ścian i dachu, wymianę kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej. Na dachu zamontowane zostaną kolektory słoneczne, które wykorzystywane będą do podgrzewania wody w budynku. Dzięki temu przedsięwzięciu, emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 116,38 t/rocznie, a pyłu zawieszonego PM10 – o prawie pół tony. Roczne zużycie energii w budynku spadnie o ponad 1626 Gj.

/k/
Fot. dps.gorzyce.pl