W powiecie wodzisławskim trudniej o pracę dla młodych?

292
281

Sytuacja na lokalnym rynku pracy wciąż bardziej niekorzystna jest dla młodych kobiet. O zatrudnienie najłatwiej ma być bowiem m.in. w budownictwie, w której to branży oferty pracy skierowane są właściwie jedynie do mężczyzn. Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim przewiduje jednak, że sytuacja osób bezrobotnych stopniowo będzie się poprawiać.

Na aktywizację urząd zamierza przeznaczyć więcej środków, aniżeli w latach ubiegłych. Sporym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszą się szczególnie środki na dofinansowania i tworzenie nowych stanowisk pracy. Natomiast przyszli przedsiębiorcy licznie ubiegają się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym roku, ponad pół miliona złotych PUP przeznaczy także dla pracodawców, którzy planują przeszkolenia swoich pracowników. O środki te mogą się jednak ubiegać tylko ci przedsiębiorcy, którzy spełniają liczne, narzucone przez urząd kryteria, m.in. dot. branży, wykonywanego zawodu czy zapotrzebowania na rynku pracy.

Dodatkowo, w bieżącym roku PUP planuje zakup trzech infokiosków. Urządzenia, za ok. 2-3 miesiące, miałyby pojawić się w Wodzisławiu Śląskim (w budynku MOPS), Rydułtowach i Gorzycach. Infokiosk będzie umożliwiał osobom bezrobotnym przejrzenie aktualnych ofert pracy – zarówno tych z terenu powiatu wodzisławskiego, jak i powiatów ościennych oraz całego kraju. Osoby zainteresowane danym ogłoszeniem będą również miały możliwość jego wydrukowania w niewielkim, paragonowym formacie. Infokiosk ma być udogodnieniem dla osób poszukujących pracy, ale jednocześnie – niekorzystających z internetu lub mających problem z dostępem do sieci. W przyszłym roku PUP w Wodzisławiu Śląskim planuje zakup infokiosków również dla pozostałych miast i gmin na terenie powiatu.

Z danych z końca grudnia 2016 roku wynika, że odsetek osób bezrobotnych do 25. roku życia w powiecie wodzisławskim wynosi 16,8%, a odsetek osób bezrobotnych do 30. roku życia – aż 31,6%. Z kolei w województwie śląskim odsetek osób bezrobotnych do 25. roku życia wynosi zaledwie 11,3%, a osób bezrobotnych do 30. roku życia – 24,1%. Niechlubną średnią podnosić mają osoby zarejestrowane w PUP w celu otrzymania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Osoby bezrobotne pozostające w tzw. III profilu stanowią aż 40% wszystkich zarejestrowanych w urzędzie. Najczęściej w grupie tej znajdują się kobiety, które nie chcą bądź nie mogą podjąć zatrudnienia (np. przez konieczność opieki nad dziećmi). Z kolei mężczyźni nieprzyjmujący ofert przedstawionych przez PUP to zwykle osoby na co dzień pracujące, jednak wykonujące swoją pracę „na czarno”.

Jak jednak podkreśla dyrektor PUP, Anna Słotwińska-Plewka, liczba osób młodych bezrobotnych nie jest tak dużym problemem, jak wysoka liczba pozostających bez zatrudnienia osób w wieku średnim. Osoby młode mają bowiem zdecydowanie większą szansę na znalezienie nowej pracy. Powiatowy Urząd Pracy planuje zebrać informacje na temat tego, z jakich przyczyn osoby do 30. roku życia rejestrują się jako osoby bezrobotne. Przebadane mają zostać m.in. takie kwestie, jak brak odpowiedniego wykształcenia, niechęć lub brak gotowości do podjęcia zatrudnienia i ich przyczyny, problemy z mobilnością czy też inne problemy, leżące np. po stronie potencjalnego pracodawcy.

Istotnym działaniem, podejmowanym w celu zapobiegania bezrobociu, ma być również edukowanie i uświadamianie młodych ludzi w temacie aktualnej sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowania na poszczególne zawody oraz doradzanie im w kwestii wyboru przyszłej ścieżki kształcenia.

Katarzyna Krentusz
Fot. pixabay