Co, gdzie i za ile – kolejne inwestycje drogowe w powiecie wodzisławskim

96
75

Już końcem lutego, w wodzisławskim Starostwie podpisano umowę na gruntowną przebudowę ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku. Wykonawca zadania, firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic, wyremontuje drogę powiatową nr 5040S na ogólnej długości ponad 1600 metrów, tj. aż do granicy polsko-czeskiej. Przebudowa obejmować będzie wymianę nawierzchni, budowę zatoki autobusowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika i przebudowę tego już istniejącego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Koszt inwestycji to ok. 1,5 mln złotych. Prace zakończyć się mają w połowie lipca bieżącego roku.

W starostwie otwarto także konkurs ofert na przebudowę ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim. Tutaj remont drogi miałby objąć odcinek od ul. Radlińskiej do ul. Leszka. Ze względu na otrzymanie wyjątkowo niskich cen ze strony oferentów, nie wyłoniony został jeszcze wykonawca tego zadania a firmy biorące udział w przetargu poproszono o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

Zarząd Powiatu podjął również decyzję o uruchomieniu procedury przetargowej na przebudowę ul. Karola Miarki w Pszowie, finansowanej wspólnie z pszowskim Urzędem Miasta. Za kwotę jednego miliona złotych miałby zostać odremontowany 560-metrowy odcinek, tj. od miejsca, w którym zakończył się ubiegłoroczny remont aż do najbliższego wiaduktu.

Kolejnymi z remontowanych dróg będą ul. Sokolska w Radlinie, ulice Asnyka i Raciborska w gminie Lubomia oraz ul. Radlińska w Wodzisławiu Śląskim. Zlikwidowane zostaną również dwa wiadukty znajdujące się na terenie powiatu wodzisławskiego – na ul. Czarnieckiego oraz na ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim. Zadanie to realizowane będzie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Docelowo, w miejscu likwidowanych wiaduktów w przyszłości miałyby się pojawić ciągi pieszo-rowerowe.

W tym roku rozpocząć się mają również prace na ul. Młodzieżowej. Wartość tego zadania wynosić będzie aż 26 milionów złotych. Prace obejmować będą odcinek od skrzyżowania z ul. Pszowską aż do przejazdu kolejowego w Zawadzie. Prace rozpocząć się mają w połowie bieżącego roku, ale zakończą się dopiero w roku kolejnym. Droga remontowana będzie na całej szerokości jezdni, dlatego też miejscami będzie ona całkowicie zamykana dla ruchu drogowego (wytyczone zostaną objazdy).

Dodatkowo, Zarząd Starostwa prowadzi rozmowy na temat uruchomienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pszowskiej i Młodzieżowej oraz/lub na skrzyżowaniu ul. Górniczej i Pszowskiej. Takie rozwiązanie miałoby usprawnić ruch drogowy w tym miejscu, a szczególnie – odciążyć skrzyżowania w godzinach szczytu.

/k/
Fot. Katarzyna Krentusz
Na zdjęciu: Ulica Piotrowicka w Skrbeńsku.