Czy inwestycje ekologiczne są opłacalne?

3
46
Debata ekologiczna Wodzisław 2016

22 września w ramach dnia przedsiębiorczości podczas Oktoberfestu w Wodzisławiu Śl. odbyła się debata pod tytułem: „Czy inwestycje ekologiczne są opłacalne?”. Odpowiedzi na to pytanie szukali przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.

Wszyscy uczestnicy spotkania od początku zgadzali się, że dbałość o czyste powietrze w regionie jest obowiązkiem mieszkańców i działających tu firm, bo nie sposób zaprzeczyć alarmującym doniesieniom ośrodków badawczych zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska. – Co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera w Wodzisławiu 70 osób – mówił Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., podkreślając jednocześnie, że właścicielom zrzeszonych w Izbie firm leży na sercu również zdrowie mieszkańców:  – naszym celem jest także propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, którego elementem jest właśnie ekologia.

Problem, zdaniem przedsiębiorców, polega jednak na tym, że przeprowadzanie modernizacji czy inwestowanie w ekologiczne rozwiązania, szczególnie w przypadku prób uzyskania dotacji lub pożyczek celowych, wiąże się z koniecznością radzenia sobie z zawiłymi i długotrwałymi procedurami.
– To nie do końca prawda – oponował Łukasz Frydel z WFOŚiGW w Katowicach. – Używamy obecnie uproszczonych wniosków, zrezygnowaliśmy z naborów terminowych na rzecz naborów stałych, prowadzimy konsultacje z przedsiębiorcami, żeby nasze procedury były jak najbardziej przyjazne. Proszę jednak pamiętać, że to nie my ustanawiamy prawo i też musimy trzymać się przepisów.
Następnie Frydel przedstawił ofertę pożyczek i dotacji, które Fundusz oferuje właścicielom firm i jeszcze raz podkreślił, że interes WFOŚiGW idzie w parze z interesem przedsiębiorców. Zapewniał również, że wbrew obawom podnoszonym przez Dybca, wszystkie wnioski poprawne pod względem formalnym mogą liczyć na pozytywną opinię pracowników Funduszu. Zwracał także uwagę na to, iż budżet WFOŚiGW nie jest nieograniczony, a pieniądze muszą być rozdysponowane pomiędzy wszystkie rodzaje działań, a nie wyłącznie na poprawę jakości powietrza.

Podczas debaty głos zabrał również starosta powiatu wodzisławskiego, Ireneusz Serwotka, który podobnie jak Łukasz Frydel zasugerował przekazanie uwag przedsiębiorców parlamentarzystom stanowiącym prawo, będące czasem źródłem nieporozumień na linii biznesmen-urzędnik.
Prezes firmy Prevac, Andreas Glenc mówił z kolei o konieczności korzystania z doświadczeń innych krajów, w których ekologia od dawna zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów zarówno państwa, jak i przedsiębiorstw, i osób prywatnych. Krzysztof Dybiec zwrócił uwagę, że do tego jednak potrzebna jest zmiana mentalności i zrozumienie, iż urzędnicy i mieszkańcy oraz przedsiębiorcy nie stoją w opozycji do siebie, ale wspólnie chcą dbać o środowisko przyrodnicze.

Wniosek ten jest chyba najlepszym podsumowaniem gorącej, niemal półtoragodzinnej debaty. Jego uzupełnieniem mogą być też słowa Sebastiana Kowalski z firmy Pol-Eko: – Mimo tych różnych trudności, o których była tu mowa, warto korzystać z różnych dostępnych środków. Nawet jeżeli nie zawsze te inwestycje przynoszą zysk, to pozostaje satysfakcja, że możemy przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym regionie.

Katarzyna Czyż
Fot. Justyna Koniszewska