14. edycja „Święta Drzewa”

2
54
Święto drzewa 2016

Klub Gaja od 14 lat organizuje „Święto Drzewa”. Celem tegorocznej edycji akcji, która odbywa się pod hasłem „Święto Drzewa- wśród pól” jest kształtowanie postaw ekologicznych wśród członków społeczności wiejskich, podniesienie ich świadomości na temat znaczenia zadrzewień i zakrzewień  w ochronie różnorodności biologicznej oraz dobroczynnego wpływu tego rodzaju roślinności na ludzkie zdrowie, a także zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do sadzenia i ochrony drzew i krzewów śródpolnych.

W obchody  „Święta drzewa”, które odbywa się 10 października, mogą się jednak włączyć nie tylko mieszkańcy wsi. Każdy może posadzić drzewo lub krzew, otoczyć opieką te, które już rosną i zapoznać się z zasadami konkursów organizowanych przez Klub. Szczegółowe informacje i formularze kontaktowe są dostępne na stronie internetowej: www.wsrodpol.swietodrzewa.pl.
Partnerem akcji są Lasy Państwowe, a WFOŚiGW w Katowicach udzielił jej wsparcia finansowego.

Dzięki programowi „Święto Drzewa” posadzono już ponad 770 tys. drzew oraz zebrano ponad 3500 ton makulatury. Działania Klubu są kierowane do wszystkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych, a ich celem jest aktywna edukacja ekologiczna.

/kc/