Gmina Gorzyce dofinansuje wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE

1
41
Gmina Gorzyce: Wymiana źródeł ciepła, montaż instalacji OZE - dotacje 2017

Dofinansowania będzie można otrzymać na realizację inwestycji w następującym zakresie:

– wymiana źródła ciepła na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze: kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa 5 klasy bez rusztu awaryjnego i elementów umożliwiających jego zamontowanie, kocioł na biomasę 4 lub 5 klasy, kocioł gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła lub inne pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego,
– montaż instalacji solarnej pod warunkiem posiadania ekologicznego źródła ciepła,
– montaż instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce i powinna nastąpić w terminie do 31 października 2017 roku.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta od 16 sierpnia 2016 roku. Wnioski realizowane będą na podstawie kolejności ich składania (dot. daty złożenia kompletnego wniosku).

Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków, można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15 lub pod tym linkiem.

źródło: UG Gorzyce
publ. /k/