Pszów kontynuuje udział w programie pomocy żywnościowej dla potrzebujących

2
30
Pszów: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Pszów, informuje o planowanej kontynuacji udziału miasta Pszów w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa zakłada wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez dystrybucję żywności za pośrednictwem organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych.

Zgodnie z treścią wytycznych Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zadaniem ośrodków pomocy społecznej jest kwalifikowanie osób do Programu i wydawanie skierowań. Bezpośrednią dystrybucję artykułów żywnościowych przypisuje się organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

W 2015 roku, rolę organizacji partnerskiej w programie pełnił OPS w Pszowie. W bieżącym roku miasto Pszów zaprasza do współpracy zainteresowane organizacje pozarządowe.

Deklaracje dotyczące współdziałania organizacji partnerskich w realizacji zadania będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszowie do 29 lipca 2016r. – elektronicznie na adres [email protected] lub w formie papierowej.

Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie OPS w Pszowie lub pod nr telefonu: 32 4557586 lub 32 7291046.

źródło: UM Pszów
publ. /k/