Uwaga: Wracają kontrole na granicach państwa

2
22
Polska, śląskie, opolskie: Kontrole na granicy. ŚDM, szczyt NATO

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu opublikował wykaz przejść, przez które od 4 lipca do 2 sierpnia br. można legalnie przekraczać granicę Polski. W województwie śląskim jest ich sześćdziesiąt, a opolskim – trzydzieści siedem. W tym czasie, przekroczenie granicy w innym miejscu niż dozwolone – nawet podczas wycieczek górskimi szlakami – może zostać potraktowane jako wykroczenie, a nawet przestępstwo.

W naszym regionie dopuszczone jest przekraczanie granicy m.in. w Jastrzębiu-Ruptawie (tylko ruch pieszy i rowerowy), Bolesławie, Borucinie, Cieszynie, Chałupkach i Chałupkach-Šilchéřovicach, Gołkowicach, Gorzyczkach (autostrada A-1), Gorzyczkach-Věřnovicach, Gródczankach, Kaczycach Dolnych, Kaczycach Górnych, Krzanowicach-Chuchelnej, Krzanowicach-Rohovie, Krzanowicach-Strahovicach, Łaziskach, Owsiszczach, Pietraszynie, Rudyszwałdzie, Skrbeńsku i Tworkowie (wszystkie ruch pieszy i towarowy).
W Beskidach "otwarte" dla ruchu pieszego i rowerowego są przejścia na szlakach m.in. w Zwardoniu, na Wielkiej Raczy, na Wielkiej Czantorii, na Pilsku, w Jaworzynce (Trójstyk) i w Istebnej.

Do 2 sierpnia tymczasowo przywrócono również kontrole graniczne. W tym czasie obywatele państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także innych krajów, które na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele innych państw muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Kontrole graniczne prowadzone są w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane są do realnego zagrożenia. Same czynności kontrolne niekoniecznie odbywają się na terenie przejść granicznych, ale zawsze w miejscach oznakowanych (np. na autostradzie A-1 w Gorzyczkach punkt kontrolny znajduje się kilka kilometrów od granicy).

Wykaz miejsc, przez które w tym okresie będzie można legalnie przekroczyć granicę, znaleźć możecie w załącznikach poniżej.

publ. kk