Policja ostrzega pieszych i kierowców

2
12
Policja Śląska
W związku z licznymi wypadkami z udziałem pieszych policjanci przestrzegają zarówno pieszych jak i kierowców. Lato to czas wzmożonego ruchu komunikacyjnego, oślepiającego słońca. Policja przypomina kierującym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 
 
 
– pieszy, który na oznakowanym przejściu dla pieszych rozpoczął przechodzenie przez drogę, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną,
 
– nie wolno zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku, gdy znajduje się już na przejściu,
 
– niebezpiecznymi i zabronionymi manewrami są także: omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu i wyprzedzanie bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych. Do zdarzeń na "pasach" często dochodzi na jezdniach o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku, dlatego też zaleca się, aby widząc przed sobą "zebrę", kierujący jadąc nie zmieniał już zajmowanego pasa ruchu.
 
 
Z kolei jak powinni zadbać o bezpieczeństwo piesi?
 
 
– na drodze bez pobocza piesi powinni poruszać się lewą stroną drogi jak najbliżej jej krawędzi,
– po zmroku warto mieć elementy odblaskowe, poprawiające widoczność pieszych co to pozwala kierowcy szybko w razie potrzeby zareagować.
 
 
Policja podkreśla: Przepisy wyraźnie mówią, że pieszy przechodząc przez jezdnię musi zachować szczególną ostrożność, a także korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Kategorycznie zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd i zza innego pojazdu lub przeszkody, ograniczającej widoczność. Zabrania się także pieszemu zwalniania kroku, zatrzymywania bez wyraźnej przyczyny podczas przechodzenia przez jezdnię, a także przebiegania przez drogę.
 
 
Fot. Śląska Policja
oprac. /j/