Prawie 2 miliony złotych dla szkół w gminie Mszana!

1
23
Mszana, UE: Projekty edukacyjne - dofinansowanie dla szkół

Wnioski na realizację projektów edukacyjnych złożone przez gminę w lipcu ub. roku, w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną. Realizatorem projektów mają być wszystkie położone na terenie gminy szkoły: Zespół Szkół w Mszanie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi oraz Zespół Szkół w Gogołowej.

Łączna wartość projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania, wynosi 1 980 312,24 zł. Wartość wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyniosłaby aż 1 782 281,01 zł, tj. 90% wartości projektów.

Głównym celem projektów jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych, jak również zniwelowanie problemów ucznia młodszego i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły w gminie Mszana pozyskają bogate wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych, m.in. tablice interaktywne, projektory i laptopy, a także materiały multimedialne, akcesoria i materiały piśmiennicze do wykorzystania podczas zajęć. Ponadto, Zespół Szkół w Mszanie, dzięki realizacji projektu, będzie mógł utworzyć międzyszkolną pracownię do nauczania eksperymentalnego.

Na Zespół Szkół w Mszanie przeznaczonych ma zostać 960 700,80 zł (dofinansowanie – 864 630,72 zł), Zespół Szkół w Gogołowej otrzyma 606 200,01 zł (dofinansowanie – 545 580,01 zł), a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi – 413 411,43 zł (dofinansowanie – 372 070,28 zł).

– Projekty były składane w ramach jednego z pierwszych konkursów organizowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ocenie merytorycznej podlegało aż 295 wniosków, z czego tylko 83 są rekomendowane do dofinansowania. Ostateczna wartość projektów może ulec zmianie, gdyż, ze względu na przedłużający się okres oceniania projektów, korekcie musi zostać poddany początkowy okres ich realizacji – wyjaśnia Urząd Gminy Mszana.

kk
Fot. UG Mszana